Prodlouží se doba čerpání náhradního výživného na dvojnásobek? Co přesně chystá novela?

Ve spolupráci s Českou asociací věřitelů pro vás sledujeme vývoj na poli legislativy. Jaké novinky stát chystá v oblasti náhradního výživného?

→ Doba čerpání náhradního výživného se má prodloužit z 24 na 48 měsíců

Zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě

Co zákon upravuje

  • podmínky čerpání náhradního výživného
  • více informací o problematice náhradního výživného najdete v odkazech na konci článku

Předkladatel novely

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Co má novela změnit:

  • doba čerpání náhradního výživného má být prodloužena ze stávajících 24 měsíců na 48 měsíců
  • k přechodu pohledávky na stát - a tedy i k vymáhání výživného - bude docházet vždy po výplatě 24 splátek náhradního výživného (dosud je to tak, že k přechodu pohledávky dochází po zániku nároku na náhradní výživné)
  • stávající podmínky pro nárok na dávku musí být zachovány

Připomeňme, že těmito podmínkami jsou:

- nezaopatřenost oprávněné osoby
- trvání vymáhacího řízení na výživné
- pobytová podmínka (zjenodušené řečetno - dítě má trvalý pobyt na území České republiky) 

Maximální výše náhradního výživného zůstává stejná tedy tři tisíce korun.

Fáze legislativního procesu: 
připomínkové řízení ukončeno

Co bude následovat: 
Návrh novely bude prostřednictvím Úřadu vlády zařazen do evidence Odboru vládní agendy a připraven k projednání vládě. Pokud se vláda shodne na jeho schválení, bude návrh předložen k postupnému projednání do obou komor Parlamentu ČR.


Autor: Petra Andresová
Foto:  Canva.com | Andranik Hakobyan