Politici chtějí změkčit podmínky insolvencí. Odborníci bijí na poplach

V Česku se chystá další velká změna v oddlužení. Podmínky osobních bankrotů se mají výrazně zmírnit. Ministerstvo spravedlnosti chce totiž zkrátit řízení z 5 let na 3 roky jak pro podnikatele, tak pro nepodnikatele. Odborníci však varují, že výsledkem těchto změn bude drastický propad návratnosti pohledávek, jenž bude mít negativní dopady na ekonomiku i společnost.

S návrhem, který připravilo ministerstvo spravedlnosti, máme obrovský problém. Vůbec nečiní rozdílů mezi jednotlivými skupinami dlužníků a nesmyslně změkčuje podmínky oddlužení úplně všem. Je to unáhlené, nepromyšlené, a tomu bohužel budou odpovídat i důsledky,“ uvedla Jarmila Veselá, jednatelka společnosti Insolcentrum. Pod jejím vedením se začátkem ledna v Praze sešel panel expertů, jenž chystanou novelu insolvenčního zákona kritizoval.

Záznam konference, které se účastnili zástupci Hospodářské komory, Svazu měst a obcí, Národní ekonomické rady vlády či Poradny při finanční tísni najdete ve videu:
 

Věřitelé i stát přijdou až o 100 miliard

Podle Veselé přinese chystaná novelizace insolvenčního práva zásadní snížení výtěžnosti pohledávek. „Návratnost klesne ze současných 56 procent na 6,5 procenta, to je obrovský skok, který by za současného stavu věcí znamenal, že by věřitelé přišli až o 100 miliard korun.“ Vyplývá to podle ní z analýz, které prezentovali experti ministerstva spravedlnosti, jakož i z výpočtů společnosti InsolCentrum.

Návratnost pohledávek klesne z 56 % na 6 %, to je obrovský skok.
Jarmila Veselá | jednatelka společnosti InsolCentrum

Veselá uvedla, že krom věřitelů – soukromých osob by tak tratil i stát. „Třeba zdravotní pojišťovny, finanční úřady nebo Česká správa sociálního zabezpečení takto můžou přijít o nějakých 15 miliard, a to opravdu není pro státní rozpočet, obzvlášť v dnešní době, žádoucí.“

K chystané novele insolvenčního práva se kriticky staví také člen Legislativní rady vlády, Bohumil Havel. Ten upozornil, že se v krátké době jedná již o několikátý strukturální zásah do insolvencí a dlužnicko – věřitelských vztahů, aniž by byla vyhodnocena data vyplývající ze změn dosavadních. Zmínil také množství připomínek, které se sešly na stole ministerstva spravedlnosti v rámci připomínkového řízení.

Je jich opravdu velmi mnoho a řada z nich je velmi tvrdých. Například ministerstvo financí razantně upozorňuje, že stát není připraven nést fiskální dopady těchto změn. Česká advokátní komora zase varuje před neblahými společenskými konsekvencemi. Uvidíme, jak se ministerstvo spravedlnosti s těmito připomínkami vypořádá," říká Havel.
 

Stát v podstatě opakovaně vysílá zprávu, že své dluhy není potřeba platit, což je vůči veřejnosti celkem děsivá zpráva.
Bohumil Havel | člen Legislativní rady vlády

S novelou nesouhlasí 94 procent soudců a starostů

Velká novela insolvenčního zákona se nezamlouvá ani insolvenčním soudcům a starostům měst a obcí. Z dat, která 3. ledna 2023 prezentovala společnost InsolCentrum, vyplývá, že proti zmírňování podmínek oddlužení je drtivá většina z nich. Shodně 94 procent oslovených insolvenčních soudců i starostů. Více zde.

Obdobné závěry lze podle Jarmily Veselé dovodit také z velkého průzkumu veřejného mínění, který pořídila společnost InsolCentrum v listopadu a prosinci 2022. Více zde.

Tříletého „rychloodlužení pro všechny“ se obává také Petra Kolářová, ředitelka České asociace věřitelů. „Už podle stávající úpravy je tříleté oddlužení přístupné, ale pouze seniorům a invalidním důchodcům, a to má své opodstatnění. Pokud ale tuto možnost poskytneme všem dlužníkům, tak se míra uspokojení věřitelů vrátí na úroveň devadesátých let, kdy se dlužníci věřitelům vysmívali a stát neměl funkční systém, jak je přimět k úhradě,“ uvedla pro server Češi v právu.

Politické, nikoli expertní rozhodnutí

Bohumil Havel také upozornil, že plánovaná novela insolvenčního zákona nevychází z expertizy ministerstva spravedlnosti.

Je potřeba říci, že to rozhodnutí určitě není právní, není expertní, ale je čistě politické. Samotná expertní komise ministerstva spravedlnosti byla jasně proti. Takže pokud se někdo ptá po důvodech této novelizace, tak ať se ptá v parlamentu politiků, nikoli nutně ministerstva,“ uvedl závěrem.  


Autor: Petra Andresová, Václav Havlík

Foto:  Jiří Dvorský