Přechod nájmu má své podmínky. Kdo na něj má nárok?

Pětašedesátiletá Marie z Ústí nad Labem dva roky bydlela s přítelem v pronajatém bytě. Když náhle zemřel, kromě smutku ji sužoval i strach, jestli „neskončí na ulici“ a nečeká ji hledání nového bydlení. Nájemní smlouva totiž byla psaná na partnera. V bytě nakonec mohla zůstat díky takzvanému přechodu nájmu.

K tomu je potřeba dodržet dvě podmínky: osoba musí být členem nájemcovy domácnosti a žít s ním v nájemním bytě ke dni jeho smrti. Zároveň ale nájemce nesmí v době úmrtí vlastnit jiný byt. Tím je myšleno nejen byt v osobním vlastnictví, ale i nájemní či družstevní.

Jestliže je toto splněno a novým nájemcem má být manžel, partner, rodič, sourozenec, zeť, snacha, potomek nebo vnuk původního obyvatele, není zapotřebí, aby k přechodu nájmu dal pronajímatel souhlas.

Pronajímatel může požadovat kauci 

„Přechod nájmu může někdy způsobit zhoršení postavení pronajímatele, zejména z hlediska vymahatelnosti nájemného. Proto může požadovat po novém nájemci peněžní jistotu, lidově řečeno kauci,“ vysvětluje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest. Jak doplňuje, práva pronajímatele jsou chráněna i omezením doby trvání nájmu po jeho přechodu na jinou osobu. Pozůstalý může v bytě zůstat maximálně 2 roky od úmrtí původního nájemce.

Jsou ovšem výjimky. Pokud novému nájemci nebylo v době úmrtí příbuzného 18 let, nájem má zajištěn, dokud neoslaví dvacáté narozeniny. A zákon myslí i na seniory. Pakliže je dotyčnému víc než 70 let, doba trvání nájmu se odvíjí od doby sjednané původním nájemcem.

„Tedy nájem bytu na dobu neurčitou se stane nájmem na dobu neurčitou i pro nového nájemce. Jestliže však zbývalo původnímu nájemci do konce nájmu bytu například 5 let, trvá nájem nového nájemce také 5 let, pokud se nedohodne s pronajímatelem na době delší. Lze se však setkat i s právním názorem, že u osoby starší 70 let se nájem bytu vždy mění na nájem na dobu neurčitou, právě s ohledem na její věk,“ uvedla mluvčí dTestu Lucie Korbeliusová.

Opuštěním bytu nájem nepřechází

V to, že by mohlo dojít k přechodu nájmu, doufali i postarší manželé z Prahy. Ti dosud žili v bytě s dospělou dcerou a rozhodli se, že se odstěhují mimo hlavní město. Slunný byt na pražském Žižkově, kde měli nájem na dobu neurčitou, chtěli přenechat svému potomkovi.

Zůstali ovšem zklamaní. Pokud nájemci byt opustí, na jiné členy jejich domácnosti nájem nepřechází. „Dospělé dceři společných nájemců bytu v případě odstěhování těchto nájemců právo přechodu nájmu bytu nesvědčí, a to přesto, že s nimi žila ve společné domácnosti,“ řekl serveru Češi v právu Milan Taraba, předseda Sdružení nájemníků ČR. Pokud by dospělý potomek chtěl byt užívat jako nájemce, musel by uzavřít novou nájemní smlouvu s pronajímatelem poté, co by rodiče smlouvu ukončili.

K přechodu nájmu totiž dochází pouze v případě smrti nájemce. Pokud nájem bytu nepostoupil na žádného člena nájemcovy domácnosti, přejdou práva a povinnosti z nájmu bytu na dědice.

„Pronajímatel může dědicům nájem vypovědět bez uvedení důvodu s dvouměsíční výpovědní dobou. Musí tak učinit do 3 měsíců poté, co se dozvěděl, že nájemce bytu zemřel a že nájem nepřešel na žádného člena jeho domácnosti a rovněž kdo je nájemcovým dědicem nebo kdo spravuje pozůstalost,“ uvádí Hekšová.

Vzhledem k tomu, že dědické řízení může být zdlouhavé, má pronajímatel právo byt vyklidit, pokud se ani do 6 měsíců od smrti bývalého nájemce nezjistí, kdo je jeho dědicem.

V případě, kdy po sobě zemřelý nájemce zanechal dluhy související s nájmem bytu, je povinen je zaplatit dědic, na kterého nájem přešel. Podílet se na nich ovšem bude společně s osobami žijícími se zemřelým ve společné domácnosti.


Autor: Lucie Havlišová

Zdroj foto: 123rf.com

Přečtěte si také

Mám dědit po dlužníkovi. Co teď?

Zdědit závratné jmění po vzdálené tetičce, o které jste do té doby ani neslyšeli, by chtěl asi každý. Bohužel, mnohem častější je situace, kdy kromě chaty a starého auta visí ve...

Jak najít vhodného nájemníka? Prověřte ho v databázích a rejstřících

Několik nezaplacených nájmů, nájemce, který se odmítá vystěhovat, a vidina zdlouhavých soudů. Černá můra pro všechny majitele nemovitostí, kteří se rozhodli dům nebo byt...

Neplatička se z bytu nehne, majitelku drtí hypotéka

Paní Marie B. (41) z Prahy si na pražském Proseku koupila na hypotéku byt, aby ho jednou mohl užívat její syn. Než k tomu dojde, rozhodla se byt pronajmout, a z části tak umořit...