Přidělení exekutora podle bydliště dlužníka? Senát návrh neodmítl

Zavedení místní příslušnosti exekutorů je možná opět ve hře. Senát v prvním čtení podpořil projednávání návrhu, se kterým přišla senátorka Adéla Šípová (Piráti). Úpravu exekučního řádu má posoudit ústavně právní výbor. Ten ale na začátku prázdnin podobný tisk týkající se přidělování případů exekutorům podle trvalého bydliště dlužníka zamítl.

„Teritorialitu, tedy princip jeden dlužník, jeden exekutor v místě bydliště, považuji za klíčovou pro efektivní boj s chudobou. Není čas ztrácet čas výmluvami,” uvedla na webu Pirátské strany senátorka a advokátka Adéla Šípová. Její návrh prosazuje zavedení místní příslušnosti exekutorů na principu přiřazování řízení dle abecedního pořadí. Exekutory by určoval soud. Všechny exekuce dlužníka by se zároveň slučovaly u jednoho exekutora.

To se nelíbí věřitelům, kteří by tak přišli o možnost vybírat si, kdo jim dluhy vymůže.

„Česká asociace věřitelů zavedení exekutorské teritoriality dlouhodobě odmítá, neboť odborné analýzy i zkušenosti ze zahraničí již mnohokrát jasně ukázaly, že by nepřinesla prakticky žádná pozitiva, a naopak by způsobila výrazné zhoršení vymahatelnosti práva. Dle výsledků ze sousedního Slovenska by mohlo dojít k poklesu vymahatelnosti dokonce o desítky procent, což by vedlo k naprostému ochromení exekučního systému a v důsledku toho i zdražení řady služeb,“ říká advokát a prezident České asociace věřitelů Pavel Staněk.

Na trvalé adrese se zdržuje jen pětina dlužníků

Myšlenka přidělování exekucí podle trvalého bydliště dlužníka podle něj stojí na zcela mylných základech, protože na oficiální adrese se zdržuje pouze pětina z nich. Exekutoři navíc potvrzují, že zájem dlužníků komunikovat dálkově v posledních letech roste, procento osobních návštěv naopak rapidně klesá.

Na zavedení místní příslušnosti ale panují mezi exekutory rozdílné názory. Zatímco vedení Exekutorské komory by princip uvítalo, část úřadů sdružujících se v názorové skupině Proti teritorialitě návrh odmítá.

„Exekutorská komora dlouhodobě prosazuje zavedení místní příslušnosti soudních exekutorů. Vzhledem k rozhodovacím pravomocem, které již zákonodárce na soudní exekutory přenesl, dává smysl, aby účastníkům řízení náleželo právo na zákonného soudního exekutora stejně, jako jim nyní náleží právo na zákonného soudce. Krajská místní příslušnost má potenciál vyřešit mnohé systémové nedostatky stávajícího exekučního procesu, zejména problém střetu vícečetných exekucí, který je nyní řešen nedostatečně samostatným zákonem. Komora proto vítá návrh senátorky Šípové. Navzdory tomu však i tento návrh obsahuje některé nedostatky, na nichž je třeba pracovat,“ uvedl Jan Mlynarčík, prezident Exekutorské komory.

Exekutoři se v otázce teritoriality neshodnou

Lukáš Jícha, soudní exekutor z Přerova, to vidí jinak. „Není žádný argument pro to, aby byl zaveden systém, který platí jen na Slovensku, zatímco všude jinde v Evropské unii, kde působí soukromí soudní exekutoři, má celé desítky let právo volby exekutora věřitel. Nevšiml jsem si, že by země jako Francie, Belgie, Nizozemí nebo Portugalsko označovaly právo volby exekutora věřitelem za něco špatného,“ říká Jícha, který patří do názorové skupiny Proti teritorialitě.

Zavádět teritorialitu v době, kdy ještě nenabyla účinnosti a v praxi si dosud nesedla ani poslední velká novela, je podle něj nesmysl. Systém by dvě změny současně neunesl. Na neustálé přijímání nových a nových změn v oblasti dluhové problematiky upozorňuje i Petr Schneedörfler ze spolku LIGHTHOUSE, který pomáhá řešit dluhy vězňům.

„Dlužníci neví, co platí, od kdy platí, jak postupovat. Mnoho z nich pořád čeká na další lepší podmínky, na další novely, na další úpravy. Zadlužení narůstá a řešení se odkládá. Krajská teritorialita postavená na dostupnosti úřadu pro dlužníka moc logiku nedává. Dlužník nepojede v rámci kraje do jiného města vzdáleného desítky kilometrů. Nebude si kvůli tomu brát volno. Zvláště pokud je nyní schválená možnost zaslání spisu v elektronické podobě nebo na CD. Jediný pozitivní dopad teritoriality je tedy snížení nákladů. Ale to nakonec mnohem lépe řeší oddlužení. Takže zase vítězí politika nebo neznalost tématu,“ uvedl Schneedörfler.

Na sousedním Slovensku se volný trh exekutorů zrušil před 4,5 lety. Místopředseda Slovenské advokátní komory Ondrej Laciak v letošním rozhovoru pro server Češi v právu upozorňoval, že praxe se neosvědčila. Opuštění principu tržní soutěže a ztráta motivace být lepší a konkurovat ostatním zapříčinily, že efektivita vymáhání pohledávek klesla. Podle některých až o 40 či dokonce 80 %. Oprávnění se začali více obracet na vymahačské agentury, které nejsou regulovány.


Autor: Lucie Havlišová

Zdroj foto: 123rf.com

Přečtěte si také

Petr dluží 68 milionů. Díky projektu mohl svou situaci řešit už za mřížemi

Vězni, kteří mají problém s dluhy, mohou svou situaci řešit již za mřížemi. Pomáhá jim v tom vězeňská služba spolu se sociálními kurátory a neziskovou organizací Lighthouse....

Senát chce zastavit i starší marné exekuce

Senát vrátil exekuční novelu zpátky do Poslanecké sněmovny. Navrhuje přitom, aby se dlouhodobě bezvýsledné exekuce začaly zastavovat již v roce 2023. Dlužník by měl nejprve splácet...

Starostové proti tříletému oddlužení: Za dlužníky budou platit všichni

Starostové měst a obcí jsou znepokojeni návrhem novely insolvenčního zákona, který počítá s plošným oddlužením pro všechny již za tři roky. Unáhlené oddlužení podle nich dopadne...