Smí zaměstnavatel Evě nařídit, aby mlčela o výši mzdy?

Může zaměstnavatel chtít, abych mlčela ohledně výše mzdy? A hrozí mi postih, když to poruším? Tyto otázky trápí pětadvacetiletou Evu z Brněnska. Obrátila se proto na poradnu serveru Češi v právu.

Jsem čerstvá absolventka vysoké školy a získala jsem práci v IT firmě jako asistentka. Když jsem byla podepsat pracovní smlouvu, zarazila mě jedna věc. Je v ní uvedeno, že musím dodržovat mlčenlivost, co se výše platu týká. Má zaměstnavatel právo po mě něco takového chtít?“ ptá se Eva.

Zřejmě je to proto, aby si pracovníci ve firmě nezáviděli, ale přijde mi to divné. Vždyť v dnešní době se výše platu běžně uvádí i u pracovních inzerátů a kdejaký supermarket na výši výdělku láká i na billboardech,“ dodává.

Evu zajímá i to, co by se stalo, když by ustanovení porušila. Může ji firma dát nějaký postih? A nebylo by lepší smlouvu nepodepsat a chtít její úpravu? I na to odpovídal Jakub Oliva, vedoucí advokát kanceláře ARROWS.

Jde o psychologický prvek

„Dané ustanovení se vyskytuje v pracovních smlouvách velmi často. To však nic nemění na tom, že se jedná spíše o psychologický prvek, než o právem vymahatelný zákaz. Výše vlastní mzdy je totiž údajem, se kterým může zaměstnanec volně nakládat. To znamená, že jej může sdělit, komu uzná za vhodné, pokud tím nezasáhne do oprávněných zájmů zaměstnavatele. Tím může být například vyzrazení výše mzdy konkurenční společnosti,“ říká Oliva.

Upozorňuje však, že se to týká pouze vlastní mzdy. Například mzdová účetní nesmí nikomu, ani jiným zaměstnancům firmy, vyzradit, za kolik kdo ve firmě pracuje.

Výše vlastní mzdy je údaj, se kterým může zaměstnanec volně nakládat.
Jakub Oliva | advokátní kancelář Arrows

Finanční postih nehrozí

Jednoduše řečeno, Evin zaměstnavatel sice požadavek do pracovní smlouvy dát může, ale nemůže po ní tento závazek vymáhat. To platí, ať už jde o zákaz absolutní (pracovník by nesměl o mzdě mluvit s nikým) nebo zákaz daný jen vůči jiným zaměstnancům téže společnosti ve snaze zabránit porovnávání mezd.

Dále pak platí, že zaměstnavatel nesmí nikdy za porušení pracovních povinností ukládat zaměstnancům finanční postihy, proto ani tento případ nelze spojovat s nějakou smluvní pokutou,“ vysvětluje Oliva.

Pokud by podle něj zaměstnavatel na daném ujednání trval, lze pracovní smlouvu i přesto podepsat.  „Pokud nebude narušen jiný oprávněný zájem zaměstnavatele – například již zmiňovaná ochrana obchodního tajemství, jedná se o právně nevymahatelný závazek, shrnul Oliva.


Autor: Jitka Hradilová

Zdroj foto: swilmor | Canva.com