Úraz na koupališti: kdy je šance na odškodnění?

Léto přeje radovánkám u bazénů a koupališť. Někdy ale stačí jeden špatný krok na mokrých dlaždicích a úraz je na světě. Má cenu chtít odškodnění po provozovateli zařízení, nebo je vina jen na straně neopatrného návštěvníka koupaliště, který si měl dávat větší pozor? Zjišťovali jsme v následujícím článku.

Advokáti se shodují, že aby měl návštěvník nárok na odškodnění, musí se prokázat tři základní předpoklady: škoda a její výše, porušení právní povinnosti provozovatele koupaliště a skutečnost, že právě ono porušení povinnosti na straně škůdce způsobilo vznik škody na straně návštěvníka.

„Pokud tedy budeme mluvit o uklouznutí na koupališti, lze říci, že je zcela běžné, že kolem bazénu bývá mokro a kluzko. Tomu je potřeba přizpůsobit pohyb okolo bazénu. Nicméně si lze představit odpovědnost provozovatele koupaliště například v případě, kdy by dlaždice okolo bazénu nebyly protiskluzové a neodpovídaly technickým normám. V takovém případě by pak provozovatel koupaliště mohl být skutečně povinen hradit bolestné, ztížení společenského uplatnění, náklady spojené s péčí o zdraví, ale například i ušlý zisk poškozeného,“ vysvětluje Michael Koliha, advokát z kanceláře Arrows.

Společnost Vaše nároky.cz řešila například případ klientky, která si zlomila nohu při jízdě na tobogánu. Příčinou bylo nedostatečné množství vody v přistávacím bazénu. Aquapark prvně sváděl vinu na neopatrnost klientky a celý případ bagatelizoval, po sepsání předžalobní výzvy ale názor změnil a ženě uhradil bolestné, ušlý zisk i náklady spojené s léčením.

Zříci se odpovědnosti v provozním řádu nelze

Při nahlédnutí do provozních řádů některých veřejných koupališť se návštěvník může setkat s ustanovením, ve kterém se provozovatel zbavuje odpovědnosti za úrazy.

„Dojde-li k úrazu v důsledku nedbalosti provozovatele nebo jeho zaměstnanců, má poškozený právo požadovat odpovídající odškodnění. Nárok návštěvníka na náhradu způsobené újmy nemůže být popřen prohlášením provozovatele o zbavení se odpovědnosti. Takové prohlášení je neplatné,“ komentuje situaci advokát ze společnosti Vaše nároky.cz

Podle Kolihy si ale lze na druhou stranu představit situaci, kdy bude v provozním řádu výslovně zakázáno například skákání ze startovních bloků a okrajů bazénu.

„Pokud by si pak návštěvník způsobil úraz například zakázaným skokem, byla by odpovědnost provozovatele koupaliště téměř vyloučena,“ upozorňuje.

Je snazší řešit úraz hned

Zásadní tedy je odlišit v praxi situace, kdy došlo ke zranění neopatrností návštěvníka a kdy naopak chybou provozovatele. Důkazní břemeno leží obvykle na straně žalující, tedy na straně, která se něčeho domáhá.

Někdy se může stát, že zranění se zprvu nejeví jako vážná, ale zhorší se například až doma. Má dotyčný i v takovém případě šanci na odškodnění?

„I v případě, že se zranění projeví nebo zhorší až doma, má před sebou poškozený stále stejný úkol, a to prokázat zavinění právní povinnosti ze strany provozovatele a příčinnou souvislost mezi porušením povinnosti a vznikem škody. Prokázat, že k úrazu došlo na koupališti, bude možné například svědeckou výpovědí osob přítomných u nehody, výpovědí plavčíka, pokud danou osobu ošetřoval, či záznamy z kamer. Pro prokazování, jakým způsobem k újmě došlo, však bude vždy snadnější nehodu řešit ihned, a to přímo na místě, kde se stala,“ radí Koliha.


Autor: Lucie Havlišová

Zdroj foto: 123rf.com

Přečtěte si také

Odškodnění po očkování? Lidé budou muset prokázat újmu ve sporu se státem

Řada států na čas pozastavila očkování proti koronaviru vakcínou Astra Zeneca. Důvodem bylo několik kauz, kdy pacient po očkování dostal embolii a zemřel. Jde o vzácné případy a u...

Úraz při práci z domova: kdy máte šanci na odškodné

Epidemie koronaviru vyhnala z kanceláří podstatnou část pracovníků. Ti nyní pracují z domova na takzvaném home office. I v domácím prostředí se ale může během pracovní doby...

Ztratila se vám během vyšetření u lékaře bunda? Požadujte náhradu škody

Za věci odložené v čekárně neručíme. S tímto upozorňujícím nápisem se při čekání na ošetření setkal alespoň jednou snad každý. Málokdo ovšem ví, že kdyby došlo na...