Za peníze od neplatičů bychom mohli postavit deset školek

Neplatiči nám dluží přes půl miliardy a zhruba 30 procent pohledávek je nevymahatelných, říká v rozhovoru pro server Češi v právu starosta Prahy 6 Jakub Stárek (ODS). Suma, kterou radnice nejspíš už nikdy neuvidí, se navíc může ještě zvýšit. A to kvůli opakovanému růstu takzvaného nezabavitelného minima, které musí exekutor nechat dlužníkovi na živobytí. „Z tohoto důvodu se efektivita vymáhání pohledávek snížila,“ doplňuje Stárek.

Kolik neplatičů Praha 6 eviduje?
Ke konci září letošního je to celkem 2 269 dlužníků. Jde o číslo, které v průběhu let mírně roste. Kromě toho musím zmínit také dlužníky naší akciové společnosti SNEO, která mimo jiné funguje jako správce nemovitostí městské části. SNEO eviduje necelý tisíc dluhů, tedy jednotlivých pohledávkových případů, s tím, že u některých dlužníků je takových případů vedeno více zároveň. Z oné necelé tisícovky je aktuálně přes 700 případů v exekuci.

Neplatiči dluží městské části Praha 6 přes půl miliardy korun. Jako dlouhodobě nevymahatelné evidujeme přibližně 30 % pohledávek.
Jakub Stárek (ODS) | starosta Prahy 6

Za co dluží lidé nejvíce?
Nejvíce neplatičů máme v souvislosti s uloženými pokutami, mimo jiné za přestupky proti občanskému soužití nebo za přestupky spojené s oblastí stavebních řízení. Dále se také jedná o pohledávky za prodané nemovitosti. Paralelně přes zmíněnou společnost SNEO evidujeme dluhy zejména na nájemném a zálohách na služby.

Jaká oblast je nejproblémovější?
Typicky problémové jsou právě již zmíněné pokuty za přestupky proti občanskému soužití, například za požívání alkoholu na veřejnosti nebo třeba napadení pod vlivem návykových látek. Zde bývá vymáhání pokut složité.

Jaká je celková dlužná částka? A co by za ní mohla Praha 6 pořídit?
Co se týče dlužné částky, celkově jde o více než 526 milionů korun. Cifra vysoce přesahující půl miliardy korun je samozřejmě z pohledu rozpočtu městské části velmi významná. Pro ilustraci, za srovnatelný objem peněz bychom mohli našim občanům postavit zhruba deset školek nebo zastřešit koupaliště Petynka.

Stoupá celkový dluh? Můžete to srovnat například se situací před 10 lety?
Ano, v průběhu času mírně stoupá, ale je velmi složité rozdíl exaktně vyčíslit, jelikož postupem času dochází mimo jiné k majetkovým odpisům.

Naše možnosti jsou dané zákony. Opakovaný růst takzvaného nezabavitelného minima efektivitu vymáhání pohledávek snížilo.
Jakub Stárek (ODS) | starosta Prahy 6

Jaké máte možnosti, jak dluh vymáhat?
Naše možnosti jsou samozřejmě jasně dané zákony. Pokud není nedoplatek uhrazen do data splatnosti, je dlužníkovi zasláno upozornění. Nezaplatí-li dlužník splatný nedoplatek ani poté, je prováděna daňová exekuce. Ta se provádí vydáním exekučního příkazu přikázáním pohledávky na peněžní prostředky dlužníků na účtech vedených u bank, na srážku ze mzdy, důchodu, sociální a nemocenské dávky a podobně. Obecně lze konstatovat, že platební morálka fyzických i právnických osob, které neplní zákonné povinnosti, není vždy dobrá. Vymáhání dlužných částek je často velmi problematické a složité.

Kolik procent z celkové částky je tedy nevymahatelné?
Jako dlouhodobě nevymahatelné evidujeme přibližně 30 procent pohledávek.

Co by podle vás pomohlo, aby Praha 6 získala vymáhané pohledávky snáze zpět?
Jedním z řešení by mohlo být stanovení minimální částky, která by dlužníkům byla srážena ze mzdy. Z pohledu zástupce věřitele bych toto opatření vnímal jako principiálně správné a hlavně nápomocné řešení naší situace. A zejména pokud by nároky Prahy 6 coby věřitele byly lépe uspokojovány, určitě by se to přímo promítlo i v servisu, který bychom pak mohli občanům naší městské části nabízet.


Autor: Jitka Hradilová
Foto:  profimedia.cz