Zbrojní průkaz 2023: Kdo a jak ho může získat?

Někdo zbraně sbírá, někdo s nimi loví, další sportuje, jiný zbraň potřebuje k výkonu zaměstnání a někteří ji chtějí ke své ochraně. Cena zbrojního průkazu je poměrně příznivá, ale pro jeho získání je v Česku potřeba splnit řadu podmínek. Podrobnosti přináší článek právničky Petry Andresové.

Podle zákona o střelných zbraních a střelivu je zbrojní průkaz veřejná listina, která opravňuje fyzickou osobu k nabývání vlastnictví a držení zbraně nebo střeliva v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojních průkazů.

Skupiny oprávnění

Zbrojní průkaz se rozlišuje podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění do 5 skupin:

 • A - ke sběratelským účelům,
 • B - ke sportovním účelům,
 • C - k loveckým účelům,
 • D - k výkonu zaměstnání nebo povolání,
 • E - k ochraně života, zdraví nebo majetku.

Postup pro získání zbrojního průkazu

Proces získání zbrojního průkazu trvá zpravidla několik týdnů až měsíců.

 1. Nejdříve musíte podstoupit zdravotní prohlídku, jejíž výsledkem je Posudek o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu. Ten vydá váš praktický lékař. Psychologické vyšetření sice není povinné, ale lékař má ze zákona právo vás na něj poslat.
   
 2. Přihláška ke zkoušce z odborné způsobilosti se podává na příslušném útvaru policie, který odpovídá místu vašeho trvalého bydliště.
   
 3. Na bázi dobrovolnosti je možné absolvovat přípravný střelecký kurz.
   
 4. Následuje samotná zkouška odborné způsobilosti. Ta se skládá z teoretické části, která ověří vaše znalosti. Její úspěšné složení vám umožní zúčastnit se praktické části. V té musíte prokázat znalost bezpečné manipulace se zbraní a střelivem a také střelecké schopnosti. Zkouška je zpoplatněna částkou 600 Kč pro komisaře, účastník navíc zaplatí poplatek za střelnici, zápůjčku zbraní a střelivo. Cenu si stanovuje každá střelnice dle svého uvážení.
   
 5. žádosti o vydání zbrojního průkazu je třeba přiložit výsledky zkoušky odborné způsobilosti a posudek o zdravotní způsobilosti, pasovou fotografii a výpis z rejstříku trestů.

Kdo může získat zbrojní průkaz

Příslušný útvar policie vydá zbrojní průkaz fyzické osobě, která splňuje tyto podmínky:

 • má místo pobytu na území České republiky,
 • dosáhla předepsaného věku (ten se liší v závislosti na skupině, o kterou má člověk zájem, například skupiny A, D, E smí být vydány osobám starším 21 let),
 • je způsobilá k právním úkonům,
 • je zdravotně způsobilá,
 • je odborně způsobilá,
 • je bezúhonná (to posoudí policie z opisu rejstříku trestů, žadatel nesmí být pravomocně uznán vinným z určitých v zákoně vyjmenovaných trestných činů),
 • je spolehlivá (toto kritérium opět posuzuje policie a za nespolehlivou osobu se například považuje ten, kdo prokazatelně nadměrně požívá alkohol nebo byl v posledních třech letech uznán vinným ze spáchání více než jednoho přestupku na úseku zbraní a střeliva).

Jak dlouho je zbrojní průkaz platný

Doba platnosti zbrojního průkazu je stanovena na 10 let. Může být i kratší, a to na základě zdravotního posudku. Doba platnosti se automaticky neprodlužuje, vždy je třeba před skončením platnosti požádat o nový zbrojní průkaz, nejdříve 6 měsíců a nejpozději 2 měsíce před uplynutím doby platnosti.

Mohu mít nějakou zbraň bez průkazu?

Současná legislativa rozděluje zbraně a střelivo do několika kategorií:

 • zakázané zbraně a střelivo,
 • zbraně a střelivo podléhající povolení,
 • zbraně a střelivo podléhající ohlášení,
 • ostatní zbraně.

Bez zbrojního průkazu, tedy volně k prodeji jsou zbraně z kategorie „ostatní“ a pak některé, které podléhají ohlášení. Jedná se typicky o flobertky, vzduchovky, plynové pistole, perkusní zbraně nebo luky a kuše.


Autor: Petra Andresová
Foto:  profimedia.cz