Novela: COVID-19 zmizí ze seznamu nakažlivých nemocí, jejichž šíření je trestné

Onemocnění COVID-19 už není novou nemocí, ale pomalu se stává součástí skupiny respiračních onemocnění, na které je společnost zvyklá a proti nimž existuje účinná léčba. Ministerstvo spravedlnosti přišlo s novelou, která s účinností od 1. července 2023 má COVID-19 vymazat ze seznamu nakažlivých nemocí, jejichž šíření je trestné.

→ Zaviněné šíření COVID-19 již nebude trestným činem

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin

Co nařízení upravuje

  • nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin

Předkladatel novely
Ministerstvo spravedlnosti

Účel novely:
vypuštění onemocnění COVID-19 ze seznamu nakažlivých lidských onemocnění, jejichž zaviněné šíření je trestné 

Co má novela změnit:

  • navrhuje se, aby předložené nařízení vlády nabylo účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení a onemocnění COVID-19 nebylo nadále součástí seznamu nemocí, jejichž zaviněné šíření je postihováno trestním právem

Fáze legislativního procesu: 
zařazeno do evidence Odboru vládní agendy Úřadu vlády ČR

Co bude následovat: 
návrh bude projednán vládou a v případě schválení podepsán jejím předsedou


Autor: Petra Andresová
Foto:  Canva.com | nito100