Změny ve výživném. Nově bude v rozmezí 8 až 20 % z čistého příjmu

Od začátku září platí při výpočtu výživného nová pomůcka. Ministerstvo spravedlnosti po dvanácti letech aktualizovalo tabulku, kterou by se měly soudy řídit při stanovení výše alimentů. Ta předchozí již prý neodpovídala soudní praxi. Všechny zásadní změny jsme pro vás shrnuli do článku.

Změny oproti předchozí tabulce

 • Zásadní změnou v nové tabulce je existence takzvané kontrolní částky. Ta má zaručit, aby rodiči po vyplacení alimentů zůstaly nějaké finanční prostředky. Její výše vychází z částky životního minima.
   
 • Doposud platilo, že alimenty činily 11 až 25 procent z čistého příjmu rodiče, nově se tato suma snížila na 8 až 20 procent.
   
 • Došlo ke zjednodušení věkových kategorií dětí. Místo pěti jsou aktuálně čtyři.
   
 • Nově se zohledňují až čtyři vyživované děti místo dosavadních tří.

Nová tabulka

zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Postup při použití tabulky

Při výpočtu výživného podle tabulky je třeba následovat těchto šest kroků:

1. Stanovení čistého příjmu

 • U zaměstnance je to zprůměrovaná čistá mzda s případnými dalšími příjmy ideálně za posledních 18 měsíců.
   
 • U OSVČ je potřeba z dostupných dokladů určit průměrný měsíční příjem (nejčastěji z daňových přiznání, ale soud si může vyžádat například i faktury).
   
 • V případě, že rodič u soudu příjmy nedoloží, pak podle zákona platí, že jeho průměrný měsíční příjem činí pětadvacetinásobek částky životního minima, které aktuálně činí 4 620 Kč. Jednalo by se tedy o částku 115 500 Kč.

2. Určení časové etapy, ve které se dítě nachází

 • Spíše než věk je důležitá etapa, ve které se dítě aktuálně nachází. Například šestileté dítě může chodit do mateřské školy a spadat do I. etapy a stejně tak může chodit do základní školy a spadat do II. etapy (viz výraz "zpravidla" v kolonce "věk dítěte").

3. Uvést počet vyživovacích povinností rodiče

 • Zde se uvádí všechny děti, nikoliv pouze ty, o jejichž výživné se jedná.

4. Vzít v úvahu míru podílení se na péči o dítě

 • Jde o reálný podíl rodiče na péči, tedy faktické zapojení se do života dítěte, uspokojování jeho potřeb a podobně.

5. Výpočet kontrolní částky

 • Ve výjimečných případech může být součet vypočítaných sazeb výživného tak vysoký, že by rodiči nezbývalo na úhradu jeho základních potřeb, a proto je třeba spočítat takzvanou kontrolní částku. Jedná se o sumu, která rodiči po odečtení výživného musí zůstat.

6. Případná korekce výsledku

 • Korekce souvisí s bodem 5, přesahuje-li výše součtů výživného hranici kontrolní částky, musí se výše výživného zkorigovat tak, aby to vycházelo.

Ačkoliv má tabulka stanovení výše alimentů co nejvíce usnadnit, ve finále se jedná pořád o relativně složitý výpočet. Ministerstvo spravedlnosti proto plánuje v nejbližší době spustit web s přehlednou kalkulačkou.

Nová tabulka je jen základním vodítkem, případy je potřeba posuzovat podle konkrétních podmínek jednotlivých případů. Uvážení soudů i rodičů je nenahraditelné.
Jakub Sosna | legislativní odbor Ministerstva spravedlnosti

Závaznost tabulky

Důležitou informací je i to, že se jedná o doporučující tabulku, která nemá závazný charakter. V tabulce nejsou zohledněny celkové majetkové poměry rodičů, podíl případného dalšího partnera na úhradě potřeb rodiny, to zda rodič žije v nájmu či ve vlastní nemovitosti, jestli má nějaké závazky (typicky hypotéku), kolik platí například za dopravu do zaměstnání či za energie a podobně.

Tabulka je navíc určena pro standardní případy a nepočítá s více než čtyřmi vyživovacími povinnostmi nebo s tím, že by dítě z důvodu zdravotních omezení mělo zvýšené nároky. Podle Ministerstva spravedlnosti nelze vyhláškou stanovit závazné částky, když každý případ je z výše uvedených důvodů nutno posuzovat individuálně. Tabulka má být spíše vodítkem, které oběma rodičům přibližně ukáže, na co má jejich dítě nárok a v ideálním případě by měla vést k mimosoudní dohodě rodičů o výši výživného.


Autor: Petra Andresová

Foto:  wakila | Canva.com