Zpoždění vlaku či nefunkční topení. Na co má cestující nárok?

Vlak bude opožděn o 40 minut, očekávané zpoždění se může změnit. Hláška, kterou zná každý, kdo někdy cestoval vlakem. Už méně lidí ale ví, na co má v případě opoždění spoje nárok.

„Dojde-li ke zpoždění vlaku při příjezdu nebo odjezdu, je dopravce povinen vás průběžně informovat o aktuální situaci a předpokládaném čase odjezdu a příjezdu. Pokud lze očekávat, že zpoždění příjezdu do cílového místa bude delší než 60 minut, máte možnost výběru mezi zrušením cesty s vrácením jízdného za její neuskutečněnou část nebo pokračováním v cestě,“ popisuje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Na délce zpoždění vlaku pak závisí i případné odškodnění. Pokud mezi výchozí a cílovou stanicí dojde ke zpoždění v rozsahu 60 až 119 minut, má cestující nárok na kompenzaci ve výši 50 % ceny jízdenky. Částku musí dopravce vyplatit do jednoho měsíce od podání žádosti a to buď ve formě poukázek, nebo jiných služeb. Na žádost zákazníka pak v penězích.

„Dopravce nemá povinnost poskytnout odškodnění, pokud by jeho výše nedosahovala alespoň čtyř eur,“ říká Eduarda Hekšová. „Cestující nemá na odškodnění nárok, jestliže byl o zpoždění informován již před zakoupením jízdenky nebo pokud je zpoždění vzhledem k pokračování jiným spojem kratší než 60 minut,“ upozorňuje.

Dopravce by měl nabídnout i občerstvení

Je-li zpoždění při příjezdu nebo odjezdu delší než 60 minut, měl by dopravce nabídnout i bezplatné občerstvení úměrné čekací době, tedy pokud je tato možnost k dispozici. Může se stát, že vlak uvízne na trati. V takovém případě může cestující požadovat přepravu z vlaku do náhradní výchozí stanice, opět ovšem za předpokladu, že je to možné.

Samostatnou kapitolou je pak ztráta nebo poničení zavazadel. Tady platí, že dotyčnému náleží náhrada škody až do výše 1200 euro za jedno zavazadlo. Má to ale podmínku – cestující musí doložit cenu přepravovaných věcí. Pokud toho není schopen, má nárok na odškodnění v hodnotě maximálně 300 euro.

Někdy se může stát, že vlak sice jede na čas, ale cesta v něm není příjemná. Například proto, že nefunguje topení nebo třeba klimatizace. „Ve vnitrostátní přepravě máte v takovém případě nárok na jednorázové odškodnění ve výši 30 korun formou dobropisu, který na počkání a vyžádání vystaví přímo ve vlaku průvodčí,“ píše se na stránkách Českých drah.

Jednotnou úpravu pravidel pro cestování na železnici lze podle Hekšové najít v evropském nařízení o právech a povinnostech cestujících v železniční dopravě. Cestující mohou tato práva uplatnit při všech cestách vlakem v rámci Evropské unie.

U letů začíná kompenzace na 250 euro

U letů je situace trochu jiná. Nárok na finanční kompenzaci vzniká každému cestujícímu, kterému byl zrušen let, aniž by mu to někdo dopředu oznámil. Anebo v okamžiku, kdy zpoždění dosáhlo tří hodin a více. Výjimku tvoří případy, kdy jde o mimořádné okolnosti (stroj nemůže vzlétnout kvůli nepřízni počasí, stávce na letišti a podobně).

Výše odškodnění se stanovuje podle délky letu a začíná na 250 euro, pokud je let kratší než 1500 kilometrů. U 3500 kilometrů dlouhého letu už může cestující získat kompenzaci ve výši 600 euro. O náhradu škody lze požádat až tři roky zpětně. Cestující se do komunikace s dopravcem buď může pustit sám, nebo využít některou ze společností, která se na vymáhání odškodnění specializuje.

Zrušení cesty ze strany cestujícího

Do cestovatelských plánů loni a letos významně zasáhla epidemie koronaviru. Zatímco v případě cestování vlakem lze například přes internet koupenou jízdenku vrátit pár hodin před odjezdem, s letenkou je to komplikovanější. Aby člověk o peníze za zakoupený palubní lístek úplně nepřišel, existují různé typy pojištění storna. Tady chce ale pečlivě vybírat a číst podmínky, aby pojištění obsahovalo nejen možnost zrušení kvůli onemocnění Covidem-19, ale vztahovalo se i na situaci, kdy je člověk v preventivní karanténě (tedy byl v kontaktu s pozitivní osobou).


Autor: Lucie Havlišová

Zdroj foto: 123rf.com

Přečtěte si také

Odškodnění po očkování? Lidé budou muset prokázat újmu ve sporu se státem

Řada států na čas pozastavila očkování proti koronaviru vakcínou Astra Zeneca. Důvodem bylo několik kauz, kdy pacient po očkování dostal embolii a zemřel. Jde o vzácné případy a u...

Krádeže u bazénu: kdy žádat náhradu po provozovateli

Na začátku července přijali domažličtí policisté oznámení o krádeži věcí na koupališti v obci Babylon. Neznámý pachatel odcizil z plážové deky na veřejné ploše koupaliště...

Ztratila se vám během vyšetření u lékaře bunda? Požadujte náhradu škody

Za věci odložené v čekárně neručíme. S tímto upozorňujícím nápisem se při čekání na ošetření setkal alespoň jednou snad každý. Málokdo ovšem ví, že kdyby došlo na...