Zpožděný let na dovolenou? Máte nárok až na 600 eur. Žádat můžete i 3 roky zpětně

Je tady doba dovolených, na které se mnozí vydávají letecky. Může se ale stát, že váš let bude zpožděný, nebo dokonce zrušený. Věděli jste, že v takových případech máte za jasně daných podmínek nárok na odškodnění? Tím může být občerstvení, ubytování, ale především finanční kompenzace až do výše 600 eur, kterou lze požadovat i tři roky zpětně. Ve spolupráci s odborníky z portálu Vaše nároky.cz přinášíme shrnutí toho, na co máte nárok.

Kde je to upraveno?

Problematiku kompenzací za různé druhy nepříjemností spojených s leteckou dopravou řeší nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů. Nařízení - 261/2004 - EN - EUR-Lex (europa.eu) 

Kterých leteckých společností se to týká

Jelikož jde o nařízení Evropské Unie, netýká se celého světa, ale přímo specifikuje podmínky, za kterých vzniká nárok na kompenzace. 

Nárok se vztahuje na lety, které musí: 

 • buď začínat na území členského státu,

 • nebo končit na území členského státu (mohou mít odlet ze třetích zemí) a zároveň být uskutečněn evropskou aerolinkou. 

Členským státem se rozumí země Evropské Unie (včetně území Guadeloupe, Francouzské Guyany, Martiniku, Réunionu, Mayotte, Svatého Martina a Azor, Madeiry či Kanárských ostrovů) a dále se nařízení týká Norska, Švýcarska a Islandu.

Zpožděný let

V případě zpožděného letu vzniká cestujícím nárok na kompenzace odvislé od délky zpoždění letu. 

Pokud je zpoždění delší než dvě hodiny, má cestující nárok:

 • na občerstvení úměrné době zpoždění (obvykle se jedná o vouchery na nápoj a bagetu u některého z letištních prodejců, případně občerstvení distribuuje sám dopravce), 

 • na 2 telefonické hovory a e-maily

Pokud je let zpožděný přes noc, má cestující nárok:

 • na ubytování v hotelu + přepravu mezi hotelem a letištěm (to se týká zejména situací, kdy je čas odletu kvůli zpoždění odložen na příští den)

Pokud je zpoždění delší než tři hodiny, má cestující nárok:

 • na finanční odškodnění až do výše 600 eur
  výše finančního odškodnění je zase závislá na vzdálenosti letu: 
  □ 250 eur u letů ve vzdálenosti do 1 500 km
  □ 400 eur u letů ve vzdálenosti od 1 500 km do 3 500 km
  □ 600 eur u letů ve vzdálenosti nad 3 500 km

V případě zpoždění delšího než 5 hodin se může cestující rozhodnout, že cesta pro něj nemá smysl (typicky při letu na koncert či fotbalový zápas, který kvůli zpoždění zmešká). Pak má nárok na náhradu pořizovací ceny letenky do sedmi dnů spolu s případným zpátečním letem do původního místa odletu.

Zrušený let

V případě zrušených letů jsou pravidla velmi podobná jako u zpožděných letů, vzniká tedy nárok na občerstvení, případně stravu, 2 telefonické hovory a e-maily, ubytování v hotelu a finanční odškodnění za splnění stejných podmínek pro vzdálenost cílové destinace jako u zpožděných letů.

Cestující má pak právo volby mezi: 

 • náhradou pořizovací ceny letenky do sedmi dní spolu s případným zpátečním letem do původního místa odletu (vrátí mi peníze a letím domů),

 • zpátečním letem do původního místa odletu, a to při nejbližší příležitosti (letím domů),

 • přesměrováním za srovnatelných dopravních podmínek a při nejbližší příležitosti do cílové destinace (letím do cíle dalším letem) nebo

 • přesměrováním za srovnatelných dopravních podmínek do cílové destinace v pozdější době podle přání cestujícího s výhradou dostupnosti míst (letím do cíle jindy, až budu chtít, pokud bude místo).

Výjimky, kdy práva ze zrušených letů nevznikají:

 • pokud byl cestující o zrušení letu informován nejméně 14 dní před jeho plánovaným uskutečněním

 • pokud cestující v rozmezí 7 – 14 dnů před odletem dostal od letecké společnosti nabídku na jiný let, který odlétal nejpozději 2 hodiny před plánovaným odletem a přiletěl do cílové destinace maximálně o 4 hodiny později než plánovaný let

 • pokud cestující dostal v posledním týdnu před odletem nabídku náhradního letu, který letěl nejpozději 2 hodiny před plánovaným odletem původního spoje a přiletěl maximálně o hodinu později

Mimořádné okolnosti

Pokud zpoždění či zrušení letu bylo způsobeno skutečností, kterou nebylo v silách dopravce nijak předvídat či ovlivnit, nenáleží cestujícímu finanční odškodnění a jedná se o tz. mimořádnou okolnost. Mezi mimořádné okolnosti se nejčastěji řadí:

 • vlivy počasí – například hurikán, tropická bouře, silná mlha, husté sněžení

 • přírodní katastrofy – například výbuch sopky, zemětřesení

 • nepokoje v cílové destinaci – například vojenský puč, válka

 • stávka – pouze v případě stávky zaměstnanců letiště, nikoliv letecké společnosti

 • problémy na letišti – například požár, problémy s osvětlením ranveje

Důležité je, si vždy důvod zpoždění ověřit. Pokud například letecká společnost tvrdí, že let byl zpožděný kvůli požáru na letišti, který proběhl před týdnem, je potřeba mít se na pozoru, zda se skutečně jedná o pravý důvodu zpoždění.

Jak žádat kompenzace

Veškeré nároky je potřeba žádat u konkrétní letecké společnosti. V případě odmítnutí poskytnutí kompenzace ve formě jídla či ubytování, je dobré si od všeho, co člověk v důsledku zpoždění či zrušení letu zaplatil, schovávat stvrzenky. Ty následně můžou být dokladem pro proplacení. Ideální je mít letenku, palubní vstupenku a potvrzení o zpožděném letu (to by měli vystavit na letišti na speciálním formuláři).  

Snaha o dosažení finanční kompenzace za zpožděný či zrušený let může být v praxi poněkud spletitá. Pro úspěšné vyřešení situace je na místě obrátit se na odborníky. V Česku se problematice věnuje dlouhodobě portál Vaše nároky.cz, který kompenzace z letecké dopravy řeší již od roku 2013. Poškozený zadá svůj případ do online dotazníku a pracovníci zákaznické a právní podpory jej za něj vyřeší. Výše provize za tyto služby se pohybuje v rozmezí 5–25 % dle okolností případu. Pokud se kompenzaci na letecké společnosti vymoci nepodaří, klient za služby nic neplatí.


Autor: Petra Andresová
Foto:  lucagavagna | canva.com