Chystaná novela: Vyřeší sousedské dětské skupiny nedostatek míst ve školkách?

Problémy s nedostatkem míst ve školkách či jiných alternativách předškolní péče o děti dlouhodobě řeší téměř všechna větší města. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje na příští rok spuštění projektu sousedských dětských skupin, které by měly rozšířit možnosti péče o děti prostřednictvím sousedské výpomoci a usnadnit rodičům návrat do zaměstnání. Pojďme se podívat, jaké mají mít podmínky.

Kde je to upraveno? 

Problematika dětských skupin upravuje zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Novela tohoto zákona navrhující vznik sousedských dětských skupin je v meziresortním připomínkovém řízení a čeká na schválení vládou a následně Parlamentem ČR.

Dětská skupina podle zákona představuje zařízení pravidelné péče o děti od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky. Může ji tvořit maximálně 24 dětí, většinou se ale jedná o menší skupiny do 12 dětí. Zařízení musí být otevřeno všechny pracovní dny v týdnu alespoň 6 hodin denně a splňovat další zákonné náležitosti. 

Novela by měla v rámci dětských skupin umožnit vznik sousedských dětských skupin

Co má být účelem sousedské dětské skupiny?

Cílem služby je poskytnout dětem péči v domácnosti, kde je kladen důraz na přirozené a známé prostředí v menším kolektivu. Počítá se s tím, že poskytovatel bude zároveň pečovat i o vlastní dítě. Díky provozování služby v domácnosti pak na rozdíl od dětských skupin odpadne například starost s hledáním vhodných prostor a další administrativa. 

Pro koho budou sousedské dětské skupiny určeny?

Skupiny mají být určené pro maximálně 4 děti od 6 měsíců do zahájení povinné školní docházky, především pro děti do 3 let. Péče může probíhat v domácnosti poskytovatele a musí probíhat po dobu minimálně 6 hodin za každý provozní den.

Současně platí, že umístit dítě do dětské skupiny mohou pouze:

 • zaměstnanci pracující na základě pracovní smlouvy,
 • OSVČ,
 • studenti prezenční formy studia,
 • lidé pečující o osobu blízkou, která je příjemcem příspěvku na péči ve druhém a vyšším stupni závislosti,
 • uchazeči o zaměstnání evidovaní na Úřadu práce.

Jaké budou požadavky na provozovatele?

Každý, kdo bude chtít provozovat sousedskou dětskou skupinu, musí mít středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání pedagogického, sociálního nebo zdravotního směru. Pokud tomu tak není, další možností je profesní kvalifikace chůvy nebo asistenta pedagoga. Mezi další požadavky patří:

 • věk minimálně 18 let a plná svéprávnost poskytovatele,
 • trestní bezúhonnost všech členů domácnosti poskytovatele služby a jejich souhlas s poskytováním služby,
 • doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu (nájemní smlouva), kde bude probíhat hlídání,
 • uzavřená smlouva o pojištění odpovědnosti za újmu,
 • závazné stanovisko krajské hygienické stanice o splnění hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz,
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti,
 • popis majetkového zajištění a financování poskytování služby péče o dítě v sousedské dětské skupině,
 • písemné prohlášení, že poskytovateli nejsou známy skutečnosti, které by mohly ohrozit řádné poskytování služby péče o děti v sousedské dětské skupině.

Oprávnění k vedení sousedské dětské skupiny vznikne dnem zápisu do evidence poskytovatelů Ministerstva práce a sociálních věcí, které bude zároveň vést krajské koordinátory. Kontrolní pravomoci na tomto úseku bude řešit Úřad práce České republiky.

Jak budou financovány?

Pečující osoba za hlídání získá příspěvek od státu i od rodičů, který má být stejný jako u již existujících dětských skupin. Pro rok 2024 platí, že denní příspěvek pro děti od 6 měsíců do 3 let je ve výši 529 korun a pro starší děti předškolního věku činí 311 korun. Spolufinancování ze strany rodičů nesmí přesáhnout částku 5 050 korun měsíčně. Další výdaje pro rodiče pak bude představovat zajištění stravy pro dítě.

Zároveň platí, že za péči o vlastní dítě nebo vnouče nebude poskytovatel moci čerpat finanční podporu.

Kdy by mohly začít fungovat?

Původně ministerstvo zamýšlelo, že by skupiny mohly začít fungovat již od července letošního roku. Podle nejnovějších informací má být tento projekt spuštěn k 1. lednu 2025 (nyní probíhá v Kraji Vysočina pilotní projekt, jehož cílem je ověřit fungovaní skupin v praxi).

Možné problémy

V řešení je stále situace, jak se bude postupovat, pokud hlídač například onemocní a rodičům vypadne hlídání a hlídači příjem. Dále se musí přesně stanovit daňové povinnosti poskytovatelů služeb. Velkým tématem je i výše příspěvků. Část odborné veřejnosti se obává odlivu učitelek z mateřských školek či zdravotních sester, jelikož v plně obsazené dětské skupině by měsíční příjem poskytovatele přesáhl 60 tisíc korun, což je o mnoho více než běžná mzda.


Autor: Petra Andresová
Foto:  Canva.com | oksanashufrych