Za volant už v 17 letech, jaké jsou podmínky pro mladé řidiče?

Novela silničního zákona účinná od 1. ledna přinesla mnoho změn. Mimo jiné i možnost získat řidičské oprávnění dříve a usednout za volant už v 17 letech. Co všechno to obnáší, vám objasní náš článek.

Jaké jsou podmínky pro získání? 

Podmínky pro získání řidičského oprávnění v režimu L17 (řidičský průkaz  skupiny B od 17 let věku) jsou téměř totožné jako u standardního řidičáku. Každý žadatel musí absolvovat výuku, výcvik a úspěšně složit závěrečnou zkoušku. Rozdíl je v tom, že je možné začít řídit o rok dříve a je k tomu potřeba souhlas zákonného zástupce (typicky rodiče).

Tento systém úspěšně funguje v některých zemích Evropské unie, například v Německu, Rakousku či Nizozemí. Na Slovensku dokonce už více než 10 let. V Česku to upravuje nový § 83a zákona  č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).

Podmínky režimu L17 platí však pouze na území České republiky.

Kdy můžu začít? 

Zahájit výuku v autoškole je možné od 15 a půl roku věku s tím, že závěrečnou zkoušku z jízdy a teorie se zkušebním komisařem může uchazeč složit až v 17 letech.

Co bude následovat? 

Po úspěšném absolvování autoškoly bude řidič smět řídit osobní automobil pouze pod dohledem konkrétního zkušeného řidiče, takzvaného mentora. Pokud by řidič v režimu L17 řídil bez mentora, vystavil by se riziku pokuty od 2 500 do 5 000 korun a zákazu řízení motorových vozidel na 6 až 12 měsíců. 

Vozidlo, které bude řídit 17letý řidič v doprovodu mentora, není ze zákoná nutné označovat. Specializovaný web L17.czto ovšem doporučuje - magnetky se značkou "L17" by podle webu měly být k dostání v autoškolách.

Podmínky mentorství

Aby se člověk mohl stát mentorem mladého řidiče, musí splňovat několik podmínek:

  • musí mít řidičské oprávnění pro skupinu B více než 10 let,
  • v posledních pěti letech mu nebyl udělen zákaz řízení motorových vozidel,
  • nemá zadržený řidičský průkaz,
  • nemá v bodovém hodnocení zaznamenán žádný bod,
  • souhlasí s tím, že bude zapsán jako mentor do registru řidičů.

Každý mladý řidič může mít maximálně čtyři mentory. Mentor na něj musí aktivně dohlížet a být přítomen při každé jeho jízdě. Sám nesmí v žádném případě být pod vlivem alkoholu ani návykových látek a je povinen se podrobit případné kontrole na jejich přítomnost v těle. V případě způsobení dopravní nehody se bude zkoumat, jestli mentor nezanedbal své povinnosti. Pokud by se zjistilo, že pochybil, bude možné udělit sankci i jemu.

Zápis do registru řidičů provádí obecní úřad s rozšířenou působností a týká se jak řidiče, tak mentora. Jeho zápis je zpoplatněn správním poplatkem ve výši 100 korun. Řidič nebo mentor jej mohou na vlastní žádost zrušit.

Z úřední moci bude může být mentor z registru vymazán tehdy, když přestane splňovat zákonné náležitosti. Například když dostane pokutu za přestupek, za který se udělují body nebo pokud přijde o řidičský průkaz.

Jaké jsou výhody?

Zákonodárce si od této novinky slibuje především snížit nehodovost mladých řidičů. To, že budou první rok jezdit pod dohledem zkušené dospělé osoby, by mělo zlepšit jejich připravenost na silnicích.  Vliv a zkušenost mentora, kterým bude nejčastěji někdo z příbuzných by měl mladým řidičům pomoci zdokonalit dovednosti nabyté v autoškole a zvýšit jejich jistotu s řízením.

Aplikace L17

Pro lepší přehled o jízdě vytvořil tým expertů ve spolupráci s Asociací autoškol, policií ČR a Ministerstvem dopravy webovou aplikaci, kam se může přihlásit nezletilý řidič i jeho mentoři. Obsahuje plán jízd, různé výzvy pro rozdílné úrovně řidičů, praktické rady a statistiky jízd. Měla by ještě více zatraktivnit a ulehčit proces získávání zkušeností mladého řidiče. Stáhnete ji jednoduše přes App store či obchod Google Play.


Autor: Petra Andresová
Foto:  Canva.com |  Syda production