Přehled nejdůležitějších změn, které čekají na řidiče v letošním roce

Hned 1. ledna 2024 vstoupila v účinnost novela silničního zákona, která přináší mnoho změn. Změnil se bodový systém i výše pokut, odpadá povinnost vozit s sebou řidičský a technický průkaz a řidičské oprávnění můžou získat i lidé, kterým ještě nebylo 18 let. Podívejme se na změny podrobněji.

1. Bodový systém a pokuty

U bodového systému došlo k jeho zjednodušení a to tak, že za přestupky v dopravě bude možné získat pouze 2, 4 nebo 6 bodů v závislosti na jejich závažnosti.  V platnosti zůstává, že při dosažení 12 bodů přijde řidič o řidičské oprávnění.

Změnila se i výše ukládaných pokut. U závažnějších přestupků došlo ke zpřísnění, u některých méně závažných jsou naopak pokuty nižší, než byly doposud. Alkohol za volantem bude trestán přísněji:

  • Například za jízdu bod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek bylo dosud řidiči přičteno 7 bodů a udělena pokuta až 20 000 Kč. Od ledna 2024 dostane řidič za tentýž prohřešek bodů 6, ale pokuta mu hrozí vyšší - až 25 000 Kč.
  • Od ledna nově řidičům nepřibydou „trestné“ body za překročení rychlosti v obci o méně než 10 km/h, ovšem ve správním řízení si připlatí.
  • Největší zpřísnění se týká telefonování za volantem, kde pachatele čekají místo 2 bodů 4 a pokuta 10 000 Kč místo dřívějších maximálních 2 500 Kč.

Tabulka s přehledem změn u nejčastějším přestupků je dostupná zde.

Novinkou je také možnost požádat na Portálu dopravy o to, aby byl řidič automaticky informován o změnách bodového konta. A to SMS zprávou, e-mailem nebo za pomoci portálu veřejné správy (portál dopravy nebo portál občana).

2. Řidičský a technický průkaz

Velkou novinkou je, že odpadá povinnost řidiče mít s sebou řidičský a malý technický průkaz. Vlastnit je samozřejmě musíte, ale nebude nutné je při kontrole ukazovat. Postačí pouze občanský průkaz nebo nahlášení rodného čísla a policista si vás v informačním systému najde. Na cesty do zahraničí se tato novinka nevztahuje a je nutné mít oboje při sobě. 

Od 1. ledna se navíc bude místo dvou vydávat pouze jeden technický průkaz a to takzvaný malý technický průkaz. Takzvaný velký technický průkaz bude nově pouze v elektronické podobě dohledatelný na Portálu dopravy. 

3. Řidičák pro nezletilé

Velkou novinkou je možnost získání řidičského oprávnění skupiny B před 18. narozeninami v režimu L17. Uchazeč musí splnit povinnou výuku v autoškole a úspěšně složit závěrečné zkoušky a zvolit si svého mentora, se kterým bude jezdit. Mentorem může být pouze zkušený řidič, který bude přítomen každé jízdě mladého řidiče.  Podrobné podmínky přineseme v následujícím článku.

4. Dálniční známky

Od 1. března se změní cena dálničních známek a přibude možnost si zakoupit i jednodenní známku. Namísto 1 500 Kč za celoroční si řidiči budou muset připlatit 800 Kč a nová známka bude stát 2 300 Kč. Třicetidenní naopak zlevní z 440 Kč na 430 Kč, stejně jako desetidenní z 310 Kč na 270 Kč. Jednodenní známku by mělo být možné pořídit za 200 Kč.  Vlastníci automobilů na zemní plyn nebo biometan zaplatí za roční známku 1 150 Kč a ti s hybridy s emisemi CO2 do 50 g/km dají za roční kupon 570 Kč. Zdarma budou moci dálnice používat pouze eletromobily.

5. Zvýšení rychlosti na dálnicích

Na vybraných úsecích dálnic bude možné jet rychlostí až 150 km/h. V současné době probíhá v součinnosti s Policií ČR schvalování jednotlivých úseků stran jejich bezpečnosti a počítá se, že by první 150kilometrové úseky mohly být v provozu ke konci letošního roku. 

6. Ukrajinská vozidla

Občané Ukrajiny mají nově povinnost registrovat své vozidlo, kterým jezdí na území České republiky. Registraci provede jakýkoliv úřad obce s rozšířenou působností a zápis do registru vozidel není nijak zpoplatněn. Zápis je třeba provést nejpozději do 7 dnů od udělení dočasné ochrany nebo víza za účelem strpění. Zároveň platí, že řízení ukrajinského vozidla bez evidence provozovatele je od 1. ledna 2024 přestupkem.

7. Nové dopravní značky

Na řidiče čeká několik nových dopravních značek, jedná se například o značku značící Sdílenou zónu, elektrokoloběžky, terénní sociální služby či parkoviště P+D, které je určeno pro parkování vozidel, jejichž řidič odtud bezprostředně pokračuje v jízdě jako cestující v jiném vozidle v rámci spolujízdy. Najdeme je ve vyhlášce vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.


Autor: Petra Andresová
Foto:   Canva.com | Sergey_Peterman