Pravidla pro práci v zimě: Přestávky, ochranný oděv i teplé nápoje

Spousta zaměstnanců musí svou práci vykonávat bez ohledu na počasí. Tedy i v zimě, když sněží a mrzne. Takovými profesemi mohou být silničáři, zedníci, záchranáři nebo například údržbáři. Jaká jsou zákonná pravidla pro práci v zimě a chladném prostředí?

Zákonná úprava 

Zákoník práce chrání zaměstnance při určitých situacích jako je práce v teple či práce v zimě. Ukládá zaměstnavateli povinnost zajistit svým zaměstnancům vhodné pracovní podmínky. Mimo jiné také povinnost zajistit osobní ochranné pracovní prostředky, jako je například vhodný oděv či obuv. Konkrétním rizikovým faktorům pracovních podmínek - tedy zátěži teplem, zátěži chladem a chemickým faktorům se věnuje nařízení vlády č. 236/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Právní předpisy upravují také minimální teploty například na běžných pracovištích či ve školách - psali jsme zde. Zákonné parametry má i práce v horku, ty najdeme zde.

Co v zimě hrozí?  

Práce venku v zimě je náročná z mnoha různých pohledů. Je zde větší riziko pracovního úrazu, typicky z důvodů povětrnostních podmínek, horší viditelnosti nebo neupravených povrchů.  Pracovníci mohou zároveň prochladnout, můžou se jim z nedostatečného prokrvení udělat omrzliny a v neposlední řadě pocit chladu nepřispívá psychické pohodě.

Vhodný oděv 

Pokud klesne teplota pod 10 °C, musí zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout vhodný pracovní oděv. Ten musí splňovat tepelně izolační vlastnosti podle české technické normy upravující ergonomii tepelného prostředí. To znamená, že zaměstnanci zajistí takzvaně tepelně neutrální podmínky lidského organizmu, tedy teplotu 36 až 37 °C. V případě, že teplota klesne na 4 °C a nižší, musí být zaměstnanec vybaven také rukavicemi a pracovní obuví chránící před chladem.

Přestávky v práci

Klesne-li teplota během směny, která trvá alespoň 2 hodiny, na teplotu 4 °C a nižší, vzniká zaměstnanci nárok na bezpečnostní přestávku. Ta má probíhat v místnosti, kde se pracovník může zahřát. V ohřívárně musí být zařízení pro prohřívání rukou a tato bezpečnostní přestávka musí trvat alespoň 10 minut.

Pokud teplota klesne pod 10 °C a povaha práce zaměstnanci neumožňuje nosit rukavice, musí mu být po ukončení takové práce umožněna bezpečnostní přestávka určená pro prohřátí rukou v trvání minimálně 5 minut.

Délka práce v chladu

Práce musí upravena tak, aby doba jejího nepřetržitého trvání při dané teplotě nepřesáhla určitou dobu (viz tabulku).

teplota

maximální doba práce

13 °C až 4,1 °C

3 hodiny

4 °C až  -10 °C

2 hodiny

-10,1 °C až  -20 °C

1 hodina

-20,1 °C až -30 °C

30 minut

Práce musí být rozvržena tak, aby ji zaměstnanec nevykonával, pokud je teplota nižší než -30 °C. Výjimkou jsou pouze naléhavé opravy, odvracení nebezpečí, které ohrožuje něčí život či zdraví, živelné a jiné mimořádné události. V těchto případech však musí docházet ke střídání zaměstnanců nebo k jiné organizaci práce. Nechráněná kůže nesmí být exponována po dobu delší než 10 minut.

Vstupy do prostorů, typicky výrobních nebo skladovacích hal, které se využívají pro trvalou práci a otevírají se přímo do venkovního prostoru, musí být vždy zabezpečeny proti vnikání chladného vzduchu.

Ochranný nápoj

Při soustavné práci na venkovních i vnitřních pracovištích, kde je teplota nižší než 4 °C, vzniká zaměstnavateli povinnost poskytnout zaměstnanci takzvaný ochranný nápoj. Nápoj se podává zpravidla teplý. Zaměstnanci náleží alespoň půl litru za osmihodinovou směnu.


Autor: Petra Andresová
Foto:  Canva.com |  ilkercelik, Getty Images