eDoklady: Občanka v mobilu již od ledna, kde ji mohu použít?

To, o čem se mluví již léta, by se od prvního ledna mělo stát realitou. Lidé se budou moci namísto klasické občanky prokazovat aplikací v mobilu. Jediné, co k tomu budou potřebovat, je chytrý telefon. Přečtěte si, jak bude novinka fungovat a jaké ponese výhody.

Právo na digitalizaci

Právo komunikovat se státem elektronickou formou a usnadnit tak občanům styk s úřady má zaručit takzvaná „ digitální ústava“. Takto se říká Zákonu o právu na digitální služby, který upravuje právo fyzických a právnických osob na poskytnutí digitálních služeb orgány veřejné moci při výkonu jejich působnosti a jejich právo činit digitální úkony. Z důvodu očekávaného množství agendy a sjednocení postupů byla k 1. lednu 2023 zřízena Digitální a informační agentura (DIA).

Co se chystá

Navrhovaná právní úprava zavádí možnost získat takzvaný digitální stejnopis průkazu, který bude sloužit jako adekvátní náhrada fyzického průkazu.

  • prvním takovým dokladem bude občanský průkaz,
  • bude sloužit ke stejným účelům jako fyzický průkaz, tedy k prokazování totožnosti a prokazování skutečností uvedených v průkazu, a bude mít tytéž právní účinky,
  • jeho pořízení bude dobrovolné,
  • elektronický stejnopis bude možné vydat jen k existujícímu dokladu,
  • bude určen pouze k prezenčnímu prokazování totožnosti,
  • bude používán jako aplikace v mobilním telefonu, kdy místo „hledání“ fyzických dokladů ukáže občan QR kód, druhá strana bude mít čtecí aplikaci,
  • výhodou bude i to, že si občan bude moci vybrat, které údaje chce zpřístupnit,
  • bude stačit chytrý telefon a identita občana,
  • nejvíce se užije při komunikaci s úřady práce, katastrálními úřady, inspekcí životního prostředí a hygienickými stanicemi, obchodními inspekcemi a inspekcemi práce, správou sociálního zabezpečení, Českou poštou, Policií ČR, celní správou a podobně.
„Klasické kartičky se neruší. Platné budou pořád úplně stejně, použití appky bude jen pohodlnou alternativou.“
Ivan Bartoš | místopředseda vlády pro digitalizaci

Jak to bude fungovat? 

Zcela jednoduše jako běžná mobilní aplikace. Podle místopředsedy vlády pro digitalizaci, Ivana Bartoše, pouze stáhnete, zaregistrujete se a používáte. Přihlásit se budete moci pomocí biometrie (otiskem prstu nebo obličejem) a pro jistotu si budete moci nastavit i pin. Při ztrátě nebo odcizení telefonu navíc půjde snadno deaktivovat, což je oproti klasickému občanskému průkazu nespornou bezpečnostní výhodou.

A co soukromý sektor?

Používání eDokladu v soukromém sektoru nám vysvětlila vedoucí oddělení komunikace a PR nově zřízené Digitální a informační agentury Anna-Marie Lichtenbergová. „Se soukromým sektorem o užívání eDokladovky aktivně jednáme. Její používání však bude dobrovolné s výjimkou některých subjektů. Těmi budou například banky, pro které bude akceptace eDokladovky povinná, a to dle navržené úpravy od 1. 1. 2025. Čtecí software bude zdarma a bude k tomu sloužit samotná mobilní nebo webová aplikace - ta bude volně dostupná jak pro uživatele, tak i pro ověřovatele,“ popisuje Lichtenbergová.

Kdy to bude?

Od 1. ledna 2024 bude možné eDoklady použít u všech ústředních správních orgánů, což jsou ministerstva a další úřady jako Český úřad katastrální a zeměměřičský, Český statistický úřad nebo Úřad pro ochranu osobních údajů.

1. července 2024 by se měly připojit další státní orgány, kraje a obce s rozšířenou působností, dále pak soudy, policie, finanční úřady, úřady práce, správy sociálního zabezpečení a další.

Od 1. ledna 2025 přibudou i soukromé osoby.

Kolik za to stát zaplatí?

Cena za doplnění stávajícího řešení portálu veřejné správy činí v předpokládaném rozsahu 20 milionů korun. V následujících dvou letech se odhadují investice ve výši dalších přibližně 30 milionů korun. Odhadované náklady pro obce a kraje jsou mezi 60-90 miliony Kč.  

Bude fungovat v zahraničí?

Limitem aplikace eDoklady je, že nebude fungovat v zahraničí. K mírné změně má dojít v roce 2025, kdy by eDoklady měly být přijímány pro prokázání totožnosti u zastupitelských úřadů v zahraničí.

Do budoucna se ovšem chystá takzvaná Evropská digitální peněženka (eWallet), jejíž vydávání by měly zajistit členské státy. Ta by měla obsahovat doklady jako řidičský průkaz, diplomy nebo rodný list s tím, že takto nahrané informace a doklady by poté mohly být uznávané v ostatních členských státech Evropské unie.  Právě chystaná aplikace eDoklady je plánovaným mezikrokem před jejím zavedením.


Autor: Petra Andresová
Foto:  Canva.com |  Adrian Calinescu´s images