Hromadné žaloby míří do Česka. Vláda už je schválila

Vláda podpořila dlouho očekávaný návrh zákona o hromadném řízení. Ten by měl do českého práva zavést takzvané hromadné žaloby, které mají posílit ochranu drobných žalobců a usnadnit fungování soudních řízení.  Jak by měly hromadné žaloby v Česku vypadat?

Co je to hromadná žaloba?

Hromadná žaloba je velmi podobná jako „normální“ žaloba, ale jejím základním smyslem je sdružení většího počtu žalobců pod jednu žalobu.  To má umožnit, aby se soudních řízení zúčastnili i drobní žalobci, kteří by žalobu jinak nepodali –⁠ například pro strach z délky a ceny řízení, nízkou vymáhanou částku a podobně. Současně má zefektivnit práci soudů, které více případů rozhodnou jednotně v jednom řízení.

O zavedení hromadných žalob - prvku typického pro angloamerické právní systémy - se v Česku hovoří již mnoho let. K reálné akci však české zákonodárce přiměla až evropská směrnice, která stanovila členským zemím Evropské unie lhůtu pro zavedení tohoto institutu. Ta uplynula 25. prosince 2022, respektive v červnu 2023 (pokud jde o účinnost). Česká republika je tedy s implementací hromadných žalob v prodlení. A zpoždění se dále navýší, jelikož návrh zákona nyní bude muset projít Poslaneckou sněmovnou, v níž se o jeho finálním podobě bude ještě živě diskutovat.

Jaký je cíl hromadných žaloba?

 1. Zajištění přístupu k soudu i osobám, které by jinak svůj nárok samy neuplatnily

Zde jde zejména o ekonomické důvody. Často se jedná o poměrně nízké částky v řádu stokorun či nižších tisíců, které poškození neřeší, protože se jim soudit nevyplatí. V součtu však může jít o nepoctivé jednání obřích rozměrů, které zůstává bez odezvy. Dalším důvodem je i fakt, že pokud se jedná o částku nižší než 10 000 korun, tak se proti rozhodnutí soudu nelze ani případně odvolat.  V případně hromadné žaloby by se částka navýšila a tento problém by odpadl.

 1. Ulehčení přetíženosti soudů

Díky hromadným žalobám dojde ke spojení skutkově či právně stejných případů a ty pak budou řešeny příslušným soudem jako případ jeden. Nebude pak nutné provádět totéž dokazování ani například zadávat znalecké posudky na stejné téma.

 1. Jednotnost rozhodování

V případě, že bude kauza řešena hromadnou žalobou, vyhneme se nejednotnému rozhodování soudů v obdobných případech a bude naplněna zásada, že podobný případ by měl být řešen stejně.

 1. Prevence

Pokud se dosud neřešené případy začnou projednávat u soudu, mělo by to mít pozitivní vliv na podnikatelské prostředí. Dojde tak k aktivnímu tlaku na osoby, které těží ze svého nepoctivého jednání. V ideálním případě by tito nekalí podnikatelé mohli svého jednání zanechat, poté co zjistí, že jim nadále neprochází.

Pro koho budou hromadné žaloby určeny?

Prozatím pouze pro spotřebitele.  Právě spotřebitelské spory jsou oblastí, v níž se nedostatečná či chybějící procesní úprava projevuje nejvýrazněji. Zároveň se v případě spotřebitele jedná o „slabší“ stranu, které zákon sice přiznává zvýšenou ochranu, ale její vymáhání bylo a prozatím je problematické. Později, jakmile se zákon v praxi případně osvědčí, bude možné uvažovat nad dalším rozšířením.

Specifika českých hromadných žalob

 1. Budou určeny pouze pro vztahy mezi spotřebiteli a podnikateli.
 2. Žalobcem bude určená nezisková osoba mající akreditaci od Ministerstva průmyslu a obchodu a uvedená v seznamu vedeném Evropskou komisí, například dTest nebo Sdružení českých spotřebitelů.
 3. Poškození spotřebitelé se nestanou stranou sporu – nebudou ani žalobcem, ani vedlejším účastníkem. Ti, co se do řízení včas přihlásí, budou považování za „zúčastněné členy skupiny“, jimž zákon přizná zvláštní práva.
 4. Spotřebitelé se musejí do řízení aktivně přihlásit (takzvaný princip opt-in)
 5. Soudní řízení bude mít vždy dvě fáze – v první soud rozhodne, zda je hromadná žaloba přípustná a ve druhé bude jednat již ve věci samé.
 6. Náklady bude financovat žalobce, který bude odpovídat za veškeré riziko neúspěchu ve věci, což má za úkol chránit spotřebitele a zároveň motivovat žalobce k tomu, aby řízení vedl řádně a vybíral si pouze taková, která mají šanci na úspěch. Z vymoženého plnění pak žalobci bude příslušet odměna, do jejíž výše bude moci promlouvat soud. Oblast financování hromadných žalob je v současném návrhu zákona považovaná za problematickou, a není vyloučeno, že ještě projde změnami.
 7. Žalobce musí zastupovat skupinu nejméně 20 osob.
 8. Nároky těchto osob musí být podobné, pokud jde o projednávané skutkové otázky, s důrazem na účelnost a hospodárnost takového projednání.
 9. Bude zřízen Rejstřík hromadných řízeních, aby byla usnadněna informovanost spotřebitelů o probíhajícím řízení.
 10. Nesmí se jednat o zneužití práva, typicky smyšlený nárok za účelem poškození dobrého jména podnikatele.

Kdy se očekává schválení zákona?

Návrh Ministerstva spravedlnosti byl schválen vládou a očekává se, že by měl projít schvalovacím řízením v obou komorách Parlamentu. Ještě před tím by však mohl doznat úprav, protože na jeho znění stále nepanuje stoprocentní shoda. Zákon by měl začít platit na začátku roku 2024.


Autor: Petra Andresová
Foto:  Canva.com | WilliamCho, pixabay