Odhady: Počet firemních insolvencí letos stoupne až o 18 procent

Ukončování státních podpor a moratorií letos výrazně zvýší počet insolvencí firem. Podle odhadu světové úvěrové pojišťovny Atradius bude v Česku nárůst zhruba osmnáctiprocentní, světově jich bude o čtvrtinu více než loni.

Letošní rok přináší podle ekonomů naději na konec globální hospodářské recese. Po loňském poklesu o 3,7 procenta má letos světový HDP podle odhadů vzrůst o 6 procent. Návrat ekonomiky k růstu však neznamená automatické vyřešení problémů, se kterými se kvůli pandemii potýká řada firem. Vlády po celém světě totiž letos začnou ukončovat podpůrné programy, jež dosud podnikům pomáhaly překonat těžké časy. Padnou také moratoria, která dočasně odkládala zahájení insolvenčních řízení.

„Postupné ukončování finanční podpory, návrat k běžným insolvenčním postupům a často jen pozvolné oživení ekonomiky nadále činí podnikatelské prostředí velmi náročným,“ říká Markéta Stržínková, ředitelka české pobočky úvěrové pojišťovny Atradius.

Procentuální nárůst insolvencí je nejvíce viditelný v zemích, které přistoupily k nejpřísnějším omezením. A to v Austrálii, Francii, Singapuru nebo Rakousku. „V tuzemsku očekáváme, že letos dojde k meziročnímu nárůstu insolvencí firem až o 18 procent,“ odhaduje Stržínková.

Z dat, která serveru Češi v právu poskytla Jarmila Veselá, jednatelka analytické společnosti InsolCentrum zaměřující se na problematiku insolvenčních řízení, vyplývá, že zpomalení české ekonomiky z roku 2020 se zatím do nárůstu podnikatelských insolvencí nepromítlo. Počet insolvencí se dokonce o trochu snížil.

Odraz poklesu ekonomiky se nicméně projevil na počtu a charakteru moratorií (soudní ochraně firem proti věřitelům). „Masivní podpora české ekonomiky se zřejmě protáhne až do poloviny roku 2021. Teprve pak dojde k pravděpodobnému nárůstu počtu konkurzů a reorganizací firem. Očekáváme pozvolný nárůst v řádech stovek subjektů. Dosavadní poměr insolvenčních řízení firem k celkovému počtu aktivních podnikatelských právnických osob v ČR byl doposud velmi příznivý, proto i zvýšení o několik stovek insolvencí právnických osob nemůže mít makroekonomický dopad na Českou republiku. Zvýšení počtu firemních insolvencí odhadujeme pro rok 2021 o maximálně 15 procent,“ říká jednatelka InsolCentra Jarmila Veselá. Nárůst insolvencí firem v roce 2022 již podle ní bude významný a zobrazí dopad pandemie koronaviru z let 2020 a 2021 na výkon ekonomiky.

Podobný názor sdílí i člen představenstva a předseda insolvenční sekce České advokátní komory Michal Žižlavský. „Obávám se, že některé firmy už dnes ví, že v úpadku jsou, ale spoléhají na ochranu, kterou jim dává covidová legislativa. Podle mne se nárůst insolvencí firem začne projevovat v druhé polovině roku,“ domnívá se.

Kromě tvrdě postižených oborů jako je cestovní ruch, pohostinství či doprava, mají problémy i subdodavatelé s nízkou marží, kteří jen tak tak přežívali již před

příchodem pandemie.  Špatně podle Žižlavského skončí i ti, kdo nenasmlouvali dostatek zakázek, nebo si je nebudou schopni rychle opatřit, až se poměry uvolní.

Insolvenční správci se rovněž shodují v tom, že firmy často řeší svou situaci hodně pozdě. Insolvenční správce Jan Mašek, který má na starosti například úpadek oděvní společnosti Blažek Praha, v rozhovoru pro Info.cz poznamenal, že mnoho podnikatelů před svými finančními problémy pomyslně zavírá oči. „Prostor pro sanaci podniku se pak vlivem toho zužuje, respektive mnohdy už není žádný,“ uvedl Mašek.

Žižlavský doplňuje, že firmy si navíc často mylně vykládají dočasnou covidovou legislativu. „Až bude za půl roku nebo za rok zahájeno insolvenční řízení, insolvenční správci budou zpětně prověřovat smlouvy a jiná jednání dlužníků z dnešní doby. Myslím, že lehké spaní nebudou mít tři skupiny osob. Statutární zástupci společností, které se již nacházejí v materiálním úpadku, nevyužily ochranu moratoria, nezahájily formální insolvenční řízení a budou čelit věřitelským insolvenčním návrhům. Pak společníci a akcionáři v postavení ovládajících osob. A konečně manažeři věřitelů, kteří obchodovali s firmami v úpadku a budou čelit odpůrčím žalobám na vrácení plateb nebo jiných plnění, která dnes realizují,“ uzavřel Žižlavský.

Jak jsou na tom firmy nyní

Počet aktuálně probíhajících konkurzů firem

  • 3 134 (k 1. 1. 2020)

  • 2 955 (k 1. 1. 2021)

Počet aktuálně probíhajících reorganizací

  • 45 (k 1. 1. 2020)
  • 35 (k 1. 1. 2021)

Odraz poklesu ekonomiky se projevil na počtu a charakteru moratorií, tedy soudní ochraně firem proti věřitelům. Odvětví firem, které žádaly o moratorium, koresponduje se zasažeností jednotlivých odvětví podle posledních údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Tržby ve službách se v roce 2020 meziročně snížily o 11,2 %

- z toho vybrané:

  • ubytování, stravování, pohostinství – snížení o 61 %
  • administrativní a podpůrné činnosti (cestovní kanceláře, agentury práce atp.) – snížení o 22,6 %
  • činnosti v oblasti nemovitostí (pronájem, realitní kanceláře, správa nemovitostí) – snížení o 2,8 %

Moratoria

Počet moratorií za období 2020 a leden–únor 2021: 88

- z toho vybrané:

  • ubytování, stravování, pohostinství – 11 moratorií
  • administrativní a podpůrné činnosti (cestovní kanceláře, agentury práce atp.) – 17 moratorií
  • činnosti v oblasti nemovitostí (pronájem, realitní kanceláře, správa nemovitostí) – 11 moratorií

Zdroj: ČSÚ, InsolCentrum


Autor: Lucie Havlišová

Zdroj foto: 123rf.com

Přečtěte si také

Pětina firem s uzavřenými provozovnami přežije už jen měsíc

Dvě třetiny podnikatelů z ohrožených oborů tvrdí, že současné krizové programy podpory vlády pokrývají do 30 procent jejich celkových nákladů. Zbytek musejí hradit především z...

Právníci ve videu poradí, jak přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení

V letošním roce začnou postupně končit podpůrné státní programy a moratoria, která během pandemie koronaviru držela nad vodou mnoho firem. Experti odhadují, že počet firemních...

Jak dosáhnout uspokojení přes 20 procent (skoro) v každém firemním konkurzu

Podnikatelé, kteří jsou plátci DPH, čelí riziku, že v případě platební neschopnosti svého obchodního partnera budou nuceni odvést DPH i z faktury, která jim nebyla proplacena. Pakliže...