Patologickým hráčům může pomoci Rejstřík vyloučených osob

Do naší poradny tentokrát napsala čtenářka Jana. Poté, co se její syn rozvedl, nastěhoval se k ní a většinu času tráví hraním v internetových kasinech. Už jeho manželství skončilo kvůli gamblingu a paní Jana má strach, aby se nezadlužil a ona z toho neměla problémy. Mohl by pomoci Rejstřík vyloučených osob?

Syn mě po rozvodu požádal, jestli u mě může na čas bydlet. Jelikož žiji sama v domku po rodičích, tak jsem mu přenechala podkroví. Jeho manželství skončilo kvůli závislosti na hazardních hrách. Vím, že s tím stále nepřestal. Aktuálně se s nikým se nestýká a nemluví se mnou, ani se svými dětmi. Myslím, že na děti neplatí, mně také dluží peníze za energie,“ vypráví paní Jana. „Slyšela jsem, že se hráči mohou zapsat do nějakého rejstříku, aby už nemohli hrát, takže by mě zajímalo, zda bych to za něj mohla udělat i já,“ ptá se.

Co je Rejstřík vyloučených osob

Jedná se o neveřejný seznam, který vede Ministerstvo financí. Slouží k zamezení přístupu závislých fyzických osob k hazardním hrám. Jeho účelem je ochrana před negativními důsledky hazardu, a to nejen pro hráče samotné, ale především pro jejich rodiny. V České republice funguje od prosince 2020. Hráči se do něj mohou nechat zapsat dobrovolně nebo to za ně může vykonat Ministerstvo financí v zájmu dítěte.

1. Dobrovolný zápis

Jedná se o osoby, které o zápis sami požádají, buď z preventivních důvodů, nebo kvůli závislosti. Žádost o zápis či výmaz se podává prostřednictvím interaktivního formuláře na webu Ministerstva finanancí. 

2. Zápis z moci úřední

Pokud se ministerstvo dozví, že u některých rizikových osob nastaly důvody pro zápis do rejstříku, záznam neprodleně provede samo bez jakékoliv žádosti nebo svolení člověka, kterého se to týká. Stejná pravidla platí i pro výmaz. Tyto informace Ministerstvo získává z příslušných databází Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva práce a sociálních věcí a soudů. A o koho se konkrétně jedná?

Do Rejstříku vyloučených osob se z úřední povinnosti zapisují všechny osoby, které:

  • pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi, s výjimkou mimořádné okamžité pomoci, tedy jsou to příjemci příspěvku na živobytí nebo doplatku na bydlení,
  • jsou starší 18 let a jsou společně posuzovány podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
  • mají uloženo předběžné opatření zákazu her a sázek podle trestního řádu ukládané typicky za trestnou činnost související s hazardními hrami, nejčastěji se jedná o majetkovou a drogovou trestnou činnost,
  • mají uloženou povinnost zdržet se hazardních her, hraní na hracích přístrojích a sázek nebo ochranné léčení spočívající v léčbě závislosti na hazardních hrách podle trestního zákoníku, (rozdíl mezi touto povinností a předběžným opatřením spočívá v době uložení, kdy předběžné opatření se ukládá obviněnému před samotným rozhodnutím soudu o vině a toto se ukládá například při upuštění od potrestání),
  • jsou v insolvenci,
  • mají vyživovací povinnost k nezaopatřenému dítěti, kterou neplní, a zároveň je takovému dítěti přiznáno náhradní výživné pro nezaopatřené dítě.

Jedná se o taxativní důvody, které nemohou být rozšířeny jinak než zákonem. Bohužel pro paní Janu tedy platí, že pokud její syn nespadá do žádných z kategorií nebo se nezapíše dobrovolně, tak ona sama s tím nic neudělá. Na zápis do rejstříku nemají žádný vliv ani případné exekuce.  Na druhou stranu čtenářka zmiňuje, že její syn patrně neplatí výživné na své děti. Pokud by tomu tak skutečně bylo, Ministerstvo financí by ho do rejstříku mělo neprodleně zapsat bez jakéhokoliv předchozího upozornění.

O jaké sázení se jedná 

Zároveň platí, že zápis se týká pouze hazardních her, u kterých je ze zákona povinná registrace a ověření věku a totožnosti při vstupu do herních prostor. Typicky se jedná o herny, kasina, kurzové sázení a veškeré hazardní hry provozované na internetu.  Na koupi losu, tombolu nebo loterii, pokud není prostřednictvím internetu, se tato omezení nevztahují.


Autor: Petra Andresová
Foto:  Canva.com |  Hirurg, Getty Images Signature