Žižlavský: Insolvenčních návrhů na korporace přibývá, další krize klepe na dveře

Člen představenstva České advokátní komory a předseda Rady expertů Asociace insolvenčních správců Michal Žižlavský popisuje v rozhovoru pro INFO.CZ parametry fungování své firmy i první poznatky z účinnosti novely insolvečního zákona, která má umožnit oddlužení více lidem. Vysvětluje rovněž nový projekt Legal TV.

Rozhovor vyšel na partnerském portálu Info.cz

Co je nového v kanceláři Žižlavský?

Ví se o nás, že jednou z našich specializací je insolvenční právo. Lidé si dokonce někdy myslí, že je to naše jediná specializace. Kromě toho, že působíme jako právnická firma, máme ve svém týmu velký počet advokátů s licencí insolvenčního správce. Z tohoto pohledu jsme dokonce největší v České republice. Logicky jsme asi více vidět právě v této roli. Aktuálně řešíme čtyři tisíce insolvenčních případů. Máme zhruba 4% podíl na trhu. V korporátní agendě je to ještě více. Jako jedni z mála správců totiž máme zvláštní povolení k řešení úpadku korporací a finančních institucí.

Tím ale nechci odbíhat od položené otázky. Říkám to proto, že novinky v naší kanceláři se týkají právě této oblasti. Od června platí velká „oddlužovací“ novela insolvenčního zákona. Ta změnila parametry naší práce a promítla se do nastavení našich interních procesů. Posilovali jsme proto počty lidí, a v době téměř nulové nezaměstnanosti jsme si to docela užili. Vytvářeli jsme metodiky a školili nové kolegy. Na to, abychom zvládli velký počet případů, musíme určité činnosti robotizovat. Investovali jsme proto do materiálního a technického vybavení. Pořídili jsme také dvě nová auta. Máme sice pobočky ve všech soudních krajích, mobilita je pro nás ale důležitá, protože narůstá potřeba zpeněžování majetku dlužníků v regionech. Spustili jsme také internetový portál einsolvence.cz, který podporuje efektivní přípravu návrhů na povolení oddlužení. Tak to jsou věci, kterými právě žijeme.

Novela je účinná necelé dva měsíce, co už za tuto dobu ukázala?

Potvrdily se naše odhady: Počet návrhů na povolení oddlužení se zvýšil dvou – až trojnásobně. Zatím se ovšem nacházíme v období krátce po novele. Za nárůstem agendy může být jen to, že dlužníci čekali na nová pravidla. Teprve s časovým odstupem uvidíme, zda se potvrdí dlouhodobější trend. To je retail, protože „oddlužovací“ novela insolvenčního zákona změnila jen podmínky oddlužení spotřebitelů a živnostníků, ne pravidla pro řešení úpadku firem.

Zde se ale potvrzuje náš další odhad, že pozvolna narůstá počet insolvenčních návrhů na korporace. To, co analytici a ekonomové jen opatrně zmiňují, my reálně vidíme. Zdá se, že další krize klepe na dveře. A myslím, že to tentokrát bohužel nepocítí jen stavební a strojírenský průmysl. Veřejná správa i korporace mají vážný důvod k zamyšlení. Tikají stopky. Buď využijí ubývající čas na přípravu na nové poměry, nebo budou mít vážné potíže. Můžeme jim v tom pomoci našimi tailor-made semináři a tréninky, zaměřenými na rizika insolvence dodavatelů a obchodních partnerů, rizika vlastní insolvence a také na odpovědnost jednajících osob. Kromě byznysu jsme je rozšířili na základě aktuálních požadavků i na oblast veřejné správy majetku.

Museli jste navýšit své personální kapacity. Insolvenční správci si někdy stěžují na to, že právě potřeba zaplacení dalších lidí se při přípravě nových pravidel úplně nezohlednila. Jak to vidíte vy?

Správa korporací, veřejná správa i insolvenční správa má jednoho společného jmenovatele. A to jsou peníze. Stejně jako známe u transakcí pojem transakční náklady, u správy můžeme hovořit o nákladech správy. Když poddimenzujete transakční náklady, stane se vám, že přijdete o firmu, nemovitost nebo o peníze, které vás pak stojí navazující spory. Když poddimenzujete náklady správy, poškodíte spravované aktivum, ať už je to firma nebo veřejný statek. V případě poddimenzovaných financí na náklady insolvenční anebo soudní správy poškodíte systém řešení dluhů a můžete způsobit kolaps justice.

Ale zpět k financování agend insolvenčních správců. Jejich odměny za správu oddlužení se nezvýšily od doby zavedení tohoto institutu, tedy od roku 2008. To už je více než 10 let. Po tu dobu rostly mzdy ve všech odvětvích. Oproti počátečnímu stavu navíc přibyly správcům další agendy, a to nejen zmíněnou poslední novelou. Stát přenáší na správce další a další povinnosti. Dochází k inflaci. Správci museli zvýšit zaměstnancům mzdy a potřebují jich více, právě s ohledem na nárůst agendy. To není dlouhodobě udržitelný stav. Správa bez financí prostě nefunguje. Není to perpetuum mobile.

Asociace insolvenčních správců se snažila toto téma nastolit už v době přijímání poslední novely. Připravila posudek, zpracovaný znaleckým ústavem TPA. Ten vychází z reálných dat tisíců insolvenčních řízení. Znalci dospěli k závěru, že na požadovaný objem práce není financování agend insolvenčních správců dostatečné. Toto podfinancování může mít v brzké budoucnosti za následek dvě věci. Buď způsobí problémy v systému oddlužení, nebo správci nebudou vykonávat určité agendy, protože nebudou mít personální a materiální kapacity na jejich provádění. Obojí je špatně. Toto téma budeme muset otevřít, zejména až vyhodnotíme, jak se poslední novela promítla do praxe.

A dodám ještě jednu věc. Náklady insolvenční správy, až na výjimečné případy, nehradí stát. Platí je dlužníci a je to tak správně. Když chce někdo dosáhnout odpuštění části svých dluhů, musí se snažit a musí zaplatit náklady, které to stojí.

Ekonomický tlak ale v poslední době není jen na insolvenční správce, ale i na exekutory. Z čeho to podle vás pramení?

Nejsem politik. Nechci hodnotit, jak vysoké politické body přinášejí populistům různá laciná hesla o justičních, insolvenčních, exekutorských a kdoví jakých dalších mafiích. Tuším jen, že je to útok na právně nevzdělanou veřejnost a na její nejnižší pudy. Ve středověku lidé neměli rádi kata, ale snad byli schopni rozlišit, že to byl panovník, kdo vynesl trest a kat exekuci jen vykonal.

Dnes mám pocit, že se záměrně zamlčuje, jak a proč vznikly dluhy a zloba se přenáší na ty, kdo je řeší. Připomíná to pogromy. Panovník nebo lůza povraždili držitele dlužních úpisů a spálili úpisy. Tím vyřešili své dluhy. Velmi drsná podoba oddlužení, zpravidla spojená s podobnou rétorikou, jako jsou dnešní výkřiky o mafiích. Cílem je obrátit pozornost od podstaty problému a účelově nasměrovat hněv proti někomu, kdo jen postupuje podle práva.

To, že nebudeme platit někoho, kdo řeší dluhy, nebo ho budeme platit málo, zní líbivě. Může to skutečně znemožnit vymáhání dluhů a přinést politické body. Dlužníků je více než věřitelů. Rozvrací to ale právní řád a oslabuje to možnost dovolat se práva. To by si měli uvědomit všichni ti, kdo obracejí hlas lidu proti soudcům, insolvenčním správcům nebo exekutorům. Možná si to ale uvědomí až ve chvíli, kdy přijdou o majetek nebo o svobodu, a sami budou potřebovat právo a spravedlnost.

Další velkou novinkou, spojenou s vámi osobně, je projekt LegalTV.cz. Proč jste se do něho pustil?

Ano, máte pravdu. Podporuji projekt internetové televize LegalTV.cz, zaměřený na fungování práva v širších souvislostech. Je to o tom, co jsem už zmínil. Žijeme v době postfaktické, jejíž genetický kód v sobě nese riziko pogromů. Často jsou nám podsouvána témata, která nejsou důležitá, pokud to nejsou přímo účelové fake news. Mimo zájem veřejnosti naopak leží témata, která skutečně důležitá jsou.

Cítím obavy o udržení právního státu v České republice. Nemůžeme být slepí k našemu okolí. Vidíme, co se děje v Maďarsku či v Polsku. Nepřál bych si, aby mé děti vyrůstaly v totalitě, plutokracii nebo anarchii. Považuji za důležité, abychom si připomínali, co to je právní stát a k čemu je dobrý. Obecná média se tomu nevěnují. Korektní informace se vytrácejí. LegalTV.cz se orientuje na skutečné lídry právních oborů. Ti vidí deformace systému jasným zrakem.

Třeba neustálou snahu zasahovat do důvěrného vztahu advokáta a jeho klienta. Nejde o žádné privilegium advokátů, jak se to účelově dezinterpretuje. Jde o ochranu občanů a korporací na úrovni dosaženého stupně civilizace, bez prostoru pro inkvizitorské techniky a lámání vůle podezřelých na novodobých mučidlech, jako jsou vazba bez dostatečných důvodů, přehlídky zadržených v poutech „na medvěda“, zásahy do ústavního práva na obhajobu anebo předsudečný mediální lynč „zločinců“, kterým ovšem nebyla prokázána vina.

LegalTV.cz usiluje o to, aby respektovaní lídři právních oborů měli možnost přenášet své myšlenky do veřejného prostoru, do světa veřejné správy a byznysu. Zaměřuje se na aktuální témata, což jsou právě teď insolvence, exekuce, hromadné žaloby a odpovědnost za správu veřejného majetku. Vedle zkušených právníků se k těmto věcem v krátkých „Zprávách z práva” a delších pořadech „Cui bono” vyjadřují také politici, působící v legislativě, kteří nastavují nové mantinely fungování práva.

Proč jste se rozhodli právě pro videoobsah?

Chceme sdělovat myšlenky současnou formou. Lídři oboru v sobě nosí silná poselství. Krátká videa je nutí ke koncentrovanému vyjádření. Problém je, že jinak dost často skrývají své poznatky a zkušenosti v objemných komentářích. Myšlenku ale musíte v dnešní době zpracovat jako surový diamant. Jen tak spatří světlo světa.

Nástrojem, který používá LegalTV.cz pro práci na drahokamech, je krátká stopáž. Ubývá totiž lidí, kteří čtou rozsáhlá pojednání. Hrdinou dnešní doby není Alois Jirásek, ale youtuber PewDiePie anebo vloger Kovy. Nastupující generace decision-makerů se přesouvá do kyberprostoru. Tam žijí a tam hledají informace. Jen tam jim můžete něco sdělit, když to řeknete stručně a jasně. Nám, co ještě čteme, se to nemusí líbit. Ale je to tak. Proto internetová televize. Proto krátká videa.

A zajímavá je jedna věc. Zpočátku mne zajímal obsah, a tu formu krátkých videí jsem bral jen jako vnucený nástroj. Dnes mě ale právě ta forma skutečně baví. Možná proto, že jsem perfekcionista a televizní studio LegalTV.cz vzniklo v krásných nových prostorách a má technické parametry srovnatelné s Českou televizí. I dobrý produkt prostě potřebuje atraktivní obal. A baví mě poznávat nové tváře. Těší mě, kolik zajímavých lidí, kteří s námi chtějí spolupracovat, už projekt oslovil.


Autor: Jan Januš
             Info.cz

Foto: Archiv M. Žižlavského

Přečtěte si také

Exkluzivně: Legislativní přehled za třetí květnový týden 2024

Co nového se aktuálně chystá v oblasti legislativy? Přinášíme vám exkluzivní přehled návrhů zákonů a nařízení za třetí květnový týden 2024.

Dvě zaměstnání naráz? Jde to, potřebujete ale souhlas

Na naši poradnu se obrátila paní Alena, která pracuje na hlavní pracovní poměr jako kuchařka. Nyní se jí naskytla možnost druhého zaměstnání na plný úvazek. Za jakých podmínek to...

Průzkum: Zmírnění oddlužení se nelíbí. Proti je 62 procent Čechů

Podle průzkumu Unie zaměstnavatelských svazů ČR většina Čechů nesouhlasí se zkrácením oddlužení na tři roky.