Výchova řidičů v Čechách: Na piráty silnic čeká terapeutický program

Česká republika patří mezi poslední státy Evropské unie, které pachatelům nejzávažnějších dopravních přestupků a trestných činů nemohou ukládat terapeutické programy. To se ale změní.  Od 1. dubna 2024 budou problémoví řidiči muset absolvovat dvacetihodinový terapeutický program, aby získali zpět své řidičské oprávnění. Podívejme se na podrobnosti. 

Zákonná úprava

Nejdůležitějším právním předpisem, který s účinností od 1. dubna 2024 zavádí terapeutické programy je zákon o silničním provozu. Ten obsahuje několik zcela nových paragrafů zabývajících se přímo terapeutickými programy a okruhem osob, kterých se týká. Dále bylo třeba novelizovat trestní zákoník a trestní řád, tedy předpisy, které upravují možnost uložení terapeutických programů soudem nebo státním zástupcem. Detaily samotných programů upravuje vyhláška o terapeutických programech pro řidiče, kterou vydalo Ministerstva dopravy.

Pro koho jsou terapeutické programy určeny? 

Především pro řidiče, kterým bylo odebráno řidičské oprávnění, a oni jej chtějí získat zpět.

Podmínkou pro vrácení řidičského oprávnění bude účast na terapeutickém programu: 

  • u řidičů, kterým byl uložen zákaz řízení na 18 měsíců nebo déle,
  • u řidičů, kteří se odmítli podrobit zkoušce na alkohol nebo drogy,
  • u řidičů, kterým bylo absolvování nařízeno soudem nebo státním zástupcem.

Za závažné přestupky či trestné činy se považuje typicky řízení pod vlivem návykových látek, způsobení nehody s ublížením na zdraví nebo smrtí, řízení bez řidičského oprávnění, riskantní přejíždění železničního přejezdu, případně různé kombinace uvedených a další.

Doposud bylo možné, aby soud nebo státní zástupce nařídil problémovým řidičům absolvování resocializačního programu. Ten poskytuje Probační a mediační služba. Terapeutický program je ale něco jiného. Účast na resocializačním programu především není a nebude podmínkou opětovného získání řidičského oprávnění. Další odlišností od terapeutického programu je způsob vedení těchto kurzů, jejich časová dotace a bezplatnost resocializačního programu.

V čem terapeutický program spočívá? 

Program budou vést akreditovaní lektoři z Metodického centra (jedná se o odborné pracoviště Centra dopravního výzkumu) a bude se celkem jednat o 20 hodin v 5 blocích po 4 hodinách. Mezi jedotlivými bloky bude vždy alespoň týdenní odstup. Minimální počet účastníků programu jsou 3, maximální 12. Kurzy budou zacíleny především na lidský faktor, který má přimět rizikové řidiče k tomu, aby si uvědomili své nedostatky, analyzovali je a pro příště se vyvarovali rizikovému chování. O účastnících se nebudou sepisovat žádné lékařské zprávy, lektoři budou pouze zadávat do informačního internetového portálu údaje o přítomnosti či absenci na kurzu.

Od kdy to platí? 

Víme, že absolvování terapeutického programu bude podmínkou navrácení řidičského oprávnění s účinností od 1. dubna 2024. Nás ale zajímá, na přestupky a trestné činy z jakého období se to bude vztahovat.

„Povinnost absolvovat terapeutický program se bude řidičů od 1.4.2024 týkat tehdy, pokud se předmětného nezákonného jednání dopustí po 1.7.2023.“
Tomáš Rosenberg | výzkumný pracovník a koordinátor pro Metodické centrum

Kolik to bude řidiče stát? 

Momentální cena terapeutického programu je stanovena vyhláškou na 11 000 Kč bez DPH, s tím, že 7 500 Kč bude náležet právě lektorovi. Pro zajímavost, sedmidenní kurz pro akreditované lektory nutný k tomu, aby mohli vést terapeutické programy je 30.000 Kč.

Kde se budou terapeutické porgramy konat?

Po celé republice. K 1. dubnu 2024 by mělo být k dispozici přibližně 200 akreditovaných lektorů.

Akreditovaní lektoři budou působit v rámci celé republiky v různých lokalitách – cílem je, aby byla k dispozici plošná síť lektorů ve všech krajích. Tito lektoři nebudou zaměstnanci Metodického centra, ale budou terapeutické programy nabízet jako další službu ze svého portfolia – obvykle se bude jednat o akreditované dopravní psychology, terapeuty a podobně zaměřené experty“, uvádí Rosenberg.

Jak se do programu přihlásit?

Novela předpokládá k datu účinnosti zákona vznik informačního internetového portálu, který bude dalším agendovým systémem veřejné správy. Ten bude obsahovat databázi terapeutických programů, ze kterých si účastník bude moci vybrat. Zákon tedy počítá s aktivitou účastníků, kteří pro navrácení svého řidičského oprávnění budou muset projevit vlastní iniciativu.

Přihlásit se budou moci i účastníci, kteří by tento program chtěli absolvovat dobrovolně. Podle odborníků z Metodického centra to má smysl pro všechny, kteří chtějí rozvíjet řidičské kompetence, na něž v autoškole často není kladen důraz – vnímání rizika, plánování a strategie a životní styl. Nejedná se tedy o výuku dopravních předpisů ani péči o vozidlo. Programy jsou cíleny rovněž na řidiče žádající o vrácení řidičského oprávnění po uplynutí poloviny trestu, snáze se jim prokáže okázat aktivní zájem o svoji nápravu a rozvoj.


Autor: Petra Andresová
Foto:  Canva.com |  freedomz